Ing. Jiří Lukášek 

„Maličkosti a drobnosti otravují, ale bez těchto maličkostí a drobností i velké věci nejsou dokonalé a nepřinášejí plný užitek.“

e-mail: lukasek@seznam.cz

 

mobil: 732 319 065

 

Funkce

  • Zastupitel Jihomoravského kraje, člen kontrolního výboru Jihomoravského kraje, místopředseda finančního výboru Jihomoravského kraje,  místopředseda investiční komise Jihomoravského kraje, předseda Mikroregionu Rakovec
  • Starosta města Rousínov

Vzdělání

Vysoké učení technické v Brně – obor elektrotechnika 

Zaměstnání

Starosta obce Rousínov

Zkušenosti

Druhé volení období jsem Starostou města Rousínova, a předtím jsem 28 let pracoval v investiční výstavbě větších technologických celků (petrochemie, energetika) na pozicích projektant MaR a posléze jako projektový manažer. Co jsme vyprojektovali, to jsme také realizovali a najížděli v tuzemsku i v zahraničí. To jsou neocenitelné zkušenosti z hlediska plánování, tvorby a zpětné vazby z konečné realizace.
Vedení většího kolektivu pracovníků různých profesí, komplexní rozhodování na základě více faktorů, strategie, finanční rozvaha, plnění rozpočtu a plnění časových termínů, je velice dobrá průprava pro  funkci starosty či zastupitele kraje. 
 

Zajímavosti

Celoživotně mám blízko ke sportu –  ještě ve svém věku stále závodně hraji stolní tenis, rekreačně tenis, cykloturistika a také již pouze příležitostně hokej.
Mám od dětství velký i když laický zájem o přírodu, A nyní ve své funkci chci tuto svou zálibu využít k pomoci doposud přehlížené přírodě. Intenzivně pracuji na ozelenění okolí města a především na to jak dostat vodu do přírody formou malých nádrží, mokřadů a tůněk. A konečně se v posledních dvou letech podařilo něco zrealizovat, i když zatím v malém rozsahu. Jsou zatím zrealizované projekty asi na 10-15% zamýšlených ploch. Hodně tomu brání soukromé vlastnictví pozemků ve vhodných lokalitách. Také mne amatérský zajímá historie.

Proč Starostové

Domnívám se, že pohled člověka, který se do svých 54 let živil v privátní sféře a do politiky příliš „nedělal“ je vhodná zpětná vazba pro „politiky“, kteří jsou od svých studií či mladého věku pouze v politických funkcích a mnoho toho v reálném životě nezažili či vytvořili. Proč za SJM? Na to je jednoduchá odpověď. Většina kandidátů v tomto uskupení jsou starostové, místostarostové a radní z meších či větších měst, či obcí, a mají stejně jako já na směřování a priority kraje pragmatický, střízlivý, „přízemní“ pohled dobrého hospodáře. A co chci dokázat či změnit jako představitel Jihomoravského kraje? Chci se zaměřit na přírodu a krajinu a to podporou menších či větších akcí JMK. Ale především podporou obcí v těchto záměrech. Podpora sportu ze strany JMK by měla být vždy co nejobjektivnější a především by měla jít do mládeže. Nejde pouze o to podporovat investice do sportovní infrastruktury, ale zaměřit se i na udržování a provoz této infrastruktury. A nakonec jedno velké, dlouhodobé a bolestné téma jižní Moravy, doprava. Konečně pohnout s dálnicemi, rychlostními silnicemi, vlakovou dopravou a to i s příměstskou. A především opravit a udržovat již vybudovanou dopravní síť, která je někdy v opravdu zanedbaném stavu.