STAROSTOVÉ, VOLEBNÍ PROGRAM 2018

 • Více pravomocí a peněz městským částem, tedy blíže lidem
 • Dokončení nového územního plánu a dlouhodobé vize rozvoje Brna
 • Zrušení rezidentního parkování a vybudování nových parkovacích domů a odstavných parkovišť
 • MHD v centru Brna zdarma
 • Obnovení přímých autobusových linek do centra města
 • D43 přes Bystrc v tunelovém tubusu a odcloněná od všech obydlených území jako řešení dopravy v Brně
 • Moderní vlakové nádraží u řeky s napojením na funkční systém MHD a severojižní kolejový diametr
 • Nové lokality pro výstavbu RD a udržení lidí ve městě
 • Nové obecní byty a spravedlivé nájemné pro ty stávající
 • Využití nezastavěných ploch pro nové byty, parky a plochy pro volný čas (brownfieldy)
 • Nové domy s pečovatelskou službou pro seniory v místě jejich dosavadního bydliště
 • Rozšíření komplexní tísňové péče a služeb pro seniory v jejich domově
 • Denní stacionáře s celodenním programem pro seniory
 • Rozvoj městských nemocnic a poliklinik
 • Více míst ve školkách, více podpory aktivitám dětí a rodin
 • Investice do zkvalitnění školských zařízení
 • Podpora zdravého stravování ve školách
 • Nové cyklotrasy, hřiště, relaxační zóny pro aktivní život Brňanů
 • Nové stadiony (fotbal a aquapark za Lužánkami, Kometa na výstavišti)
 • Více zeleně a vody ve městě, přehrada opět ke koupání
 • Zapojení občanů do rozhodování o investicích a budoucnosti města
 • Lepší spolupráce městských společností s městskými částmi a zefektivnění jejich činností při opravě komunikací, svozu odpadu, údržbě veřejné zeleně, dodávkách vody, tepla, zajištění veřejné dopravy atd.
 • Dokončení Janáčkova kulturního centra v podobě multifunkčního koncertního sálu
 • Dlouhodobá podpora pořádání Velké ceny motocyklů
 • Nová parkovací místa u zoo

NOVÉMU SYSTÉMU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Chceme zavést autobusovou dopravu, která by rychle a přímou trasou spojila jednotlivé městské části s centrem Brna bez zbytečných přestupů a dlouhého čekání na přípoje. Spoje by měly jezdit častěji, vlastními pruhy nebo po tramvajových kolejích, aby se vyhnuly dopravním zácpám a zbytečnému zpoždění. Cílem je zvýšení celkové kvality a služeb městské hromadné dopravy.

REZIDENTNÍMU PARKOVÁNÍ V CENTRU BRNA

Současná koncepce rezidentního parkování je nepřátelská vůči samotným obyvatelům Brna. Dělá z nich cizince v jiných městských částech, znamená velké výdaje za parkování, případně vysoké sankce. Městu navíc chybí placená parkovací stání, záchytná parkoviště a posílení spojů MHD. To je špatně, a proto chceme projekt rezidentního parkování v této podobě zastavit.

VÝSTAVBĚ OBCHVATŮ A PARKOVIŠŤ P+R

Dopravní situace v Brně je dlouhodobě neudržitelná. Doprava kolabuje, v ranních a odpoledních hodinách jsou všude kolony. Tuřany, Bystrc, Brno-jih, všechny městské části čekají na obchvat pro tranzitní dopravu jako na smilování. Chceme podpořit jejich výstavbu a také zajistit lepší průjezdnost města stavbou záchytných parkovišť a posílením spojů MHD.

DEVELOPERSKÝM PROJEKTŮM PROTI VŮLI MÍSTNÍCH

Odmítáme praxi, kdy developer území vydrancoval ke svému maximálnímu zisku a zmizel. Přeplněné školky, školy, nedostatek parkovišť a hřišť potom musí řešit městská část dlouhá léta. S výjimkou infrastruktury by měli mít místní rozhodující slovo a možnost novou výstavbu odmítnout. Pokud chce město či developer stavět, měl by místní přesvědčit, že to bude pro ně přínosem.

VĚTŠÍM PRAVOMOCEM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Nejblíže k lidem a k řešení jejich problémů jsou volení zastupitelé a starostové jednotlivých městských částí. Chceme více pravomocí a financí pro městské části, abychom našim obyvatelům mohli pomoci s řešením problémů, kterými se čtyřsettisícové město logicky nemůže zabývat. Váš starosta se jimi totiž zabývat chce a bude.