CO SE NÁM POVEDLO SPLNIT?

Schválení záměru výstavby odborného lázeňského ústavu Sanatorium Pálava v komplexu v Pasohlávkách.

Zastavit schválení nákupu akcií Technologického parku Brno.

Schválení nákupu 37 nových vozových jednotek pro Jihomoravský kraj.

Navýšení dotačního titulu pro rozvoj venkova na rekordních 58 mil Kč pro rok 2020.

A CO JEŠTĚ ŘEŠÍME?

Zastavíme dlouhodobě nespravedlivé financování Jihomoravského kraje. 

Postaráme se o opravu silnic a mostů v dezolátním stavu. 

Dostupné zdravotní služby i v menších obcích. 

Podpoříme lokální podnikání šetrné k přírodě.