Marie Vlková

 

„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“

e-mail: mvlkova@velkebilovice.cz

mobil: 775 226 855

Funkce

  • Předsedkyně představenstva svozové společnosti a.s. Hantály
  • Člen představenstva Multifunkčního centra zámek Lednice, z.s.p.o
  • Člen rady města Velké Bílovice

Vzdělání

Střední odborné – Střední zemědělsko-technická škola Brno-Bohunice
Obchodní akademie Břeclav

Zaměstnání

Seniorka

Zkušenosti

1973-1976 studium na Středním odborném učilišti v Lednici
1976-1978 nástavbové studium na SZTŠ Brno Bohunice
1993-1996 studium na Obchodní akademii v Břeclavi
1976-1996 technickohospodářský pracovník Jednotného zem. družstva ve
Velkých Bílovicích (skladové hospodářství, polní výroba, transformace družstva, správa majetku oprávněných osob, restituční nároky)
1996-2006 Vinselekt Michlovský a.s. mzdová, majetková a finanční agenda
2006-2018 starostka města Velké Bílovice, členka komise ŽP při SMO ČR   

Ve funkci starostky jsem si ověřila několik dobrých a stále platných zkušeností, získaných od mých rodičů i prarodičů, zejména to, že slušnost se vyplácí i to, že úspěchy se nedostaví samy. Jako dlouholetá starostka dobře znám problematiku školství, sociálních služeb nebo situace v dopravě našeho města a není mne lhostejný ani rozvoj kraje. Mojí snahou je činit vše s rozumem, odpovědností a najít v práci smysl.

Zajímavosti

Mezi mé velké záliby patří květiny a s nimi spojená floristika. Mám ráda historii, folklor a lidové tradice. Jsem vdaná, mám tři dcery a čtyři vnoučata. Mám ráda moji rodinu, moje město, spoluobčany i můj kraj.