Čtyřicítka Starostů a nezávislých z celé jižní Moravy zvolila pro trávení neděle místo odpočinku aktivní výsadbu více než 1 600 dubů, buků a modřínů v Dránském Žlíbku v lesní správě Černá Hora.

„Takto masivní výsadba významně pomůže hned v několika ohledech: Jednak dnes starostové osadili významnou plochu, která zůstala holá po kůrovcové kalamitě z důvodu významného usychání lesa. Listnáče jsou vůči suchu odolnější. Dalším důvodem je samozřejmě posílení biodiverzity v místě a také udržení vlhkosti v celé oblasti. Stromy v neposlední řadě zapůsobí i jako bariéra proti větru, který tak neodnáší další půdu,“ řekl k akci Starostů pro jižní Moravu lesní správce Ing. Štěpán Pospíšil.

„My jsme opravdu, že sem dnes tolik starostů z celého kraje dorazilo a přiložili ruku k dílu. Ukázali jsme, že za jediné odpoledne dokáže parta přátel vysadit celý nový les. 1 600 stromů vychází 40 stromů na jednoho sázejícího včetně dětí. Takhle pracovití jsme dnes byli,“ usmál se předseda STAN JMK Radomír Pavlíček.

Starostové pro jižní Moravu hodlají v podobných užitečných a osvětových akcích pokračovat. „Děkuji všem účastníkům, panu hejtmanovi i lesní správě, že jsme se dnes mohli sejít a přírodě s obnovou lesa po kalamitě pomoci. Tento les už jsme zasadili pro budoucí generace, třeba si na nás jednou v dobrém vzpomenou,“ řekl na závěr předseda STAN JMK Radomír Pavlíček.

0 komentáøù