Je to mimořádná příležitost vyřešit prostory u školy. Kdyby to koupil někdo jiný, postaví si tam dům a na desítky let nebude možné tu část nějak řešit. Zvažujeme stavbu domu s novou knihovnou, lidé volají po jiném řešení pošty partner, může tam být místo pro různá setkání a v neposlední řadě se nabízí možnost řešit tudy přístup do školy tak, že vchod nebude ústit přímo do ulice,“ odůvodnil myšlenku místostarosta Jakub Matuška.

Výsledkem jednání vedení města s majitelem domu byla dohoda na prodeji nemovitosti městu. Zastupitelé tento týden dostali ke schválení plán na odkoupení. Cena je stanovená na 2,5 milionu korun a je podložená posudkem znalce.

Vzhledem ke stavu domu a s přihlédnutím, že město bude muset kromě kupní ceny hradit ještě jeho demolici, pozastavili se zastupitelé nad stanovenou cenou. Pozastavili se nad částkou, ke které dospěl znalec.
„Z našeho pohledu by mohla být cena jiná. Jde ale o výkup, který iniciovalo město. K prodeji jsme majitele přesvědčili. Původně s tím měl jiné záměry. Pro prodej měl nějaký požadavek. Mohli bychom znalce pádnými argumenty přesvědčit, aby stlačil cenu, ale stejně bychom si nepomohli, protože by jinak ten dům neprodal,“ uvedl Čestmír Blažek z majetkového odboru města.

Dodal, že znalec při výpočtu nejspíše zohlednil i cenu pozemku nacházejícího se v centru městské části.
Spolu s přeměnou budovy vedení města představilo i návrh možné podoby prostoru vedle domu.

Ten momentálně slouží k parkování. Do budoucna by se podle nákresu měl změnit v parčík. Tím ale nastanou ještě větší potíže při různých akcích v blízkém kulturním domě. Zařízení přijde o jedinou parkovací plochu v jeho blízkosti.

„Už teď je to problém, když jsou tam nějaké akce, není kde zaparkovat. Lidé stojí, kde to jen jde, a pak přijedou strážníci s metrem a rozdávají pokuty za špatné parkování. Toto vážně někdo nedomyslel. Zdá se, že vedení města nedělá nic jiného, než že likviduje parkoviště v Břeclavi,“ míní obyvatel města Petr Kučera.

Zdroj: JIŽNÍ MORAVA – VYSOČINA