Nový systém adresného třídění odpadů nabídla Břeclav občanům ve zkušebním provozu před rokem a od 1. ledna mají lidé možnost sbírat body za třídění. Nyní dostanou slevu.

Ti, kteří platí poplatek za komunální odpad, mohli v rámci tohoto systému získat na rok 2021 slevu z ročního poplatku za odpady. Podstatou adresného třídění je třídění „ode dveří“, tedy odvážení papíru a plastů přímo od rodinných domů nebo přihlášení k třídícím odpadovým nádobám u činžovních domů. Do systému adresného třídění se zapojilo v Břeclavi téměř 15 tisíc obyvatel (14.905 osob). Alespoň minimální aktivitu v rámci systému vyvinulo 6.092 domácností z celkového počtu 10.478 domácností v Břeclavi.

„Břeclaváci dlouhodobě odpovědně třídí a letos za to budou poprvé odměněni. Předložil jsem zastupitelstvu návrh na udělení slevy za jeden tzv. ekobod ve výši pět korun. Znamená to, že ti nejlepší ´třídiči´ získají slevu až 200 korun z ročního poplatku. Informaci, jak slevu uplatnit najdou ve svých odpadových účtech a sleva se bude odečítat z poplatku za odpady na příští rok 2021,“ upřesnil místostarosta Jakub Matuška.

Nejvyšší možná úleva je 320,- Kč, ročně platí občané v Břeclavi za svoz odpad 600 korun. Ti nejlepší tedy mohou ušetřit na poplatku více než polovinu. Občané Břeclavi mohou své zapojení sami kontrolovat na webu https://odpady.breclav.eu Vedení města dodrželo svůj slib a po vyhodnocení roku 2020 těmto poplatníkům poskytne slevu podle jejich zapojení do systému.

„Probíhají překotné změny v odpadových zákonech. My se na tuto situaci připravujeme už déle než rok, protože principy změny jsme už znali. Za neroztříděný odpad se bude platit řádově více. Nechceme zvyšovat poplatky a neřešit podstatu věci, systém se mění, a my se musíme přizpůsobit. Jsem rád, že to Břeclaváci vnímají pozitivně, a kromě dobrého pocitu z ekologie jim můžeme dát i slevu za to, že na novém systému spolupracují,“ dodal místostarosta Matuška.

Do systému adresného třídění se zapojili i zastupitelé města. Mezi občany s absolutně nejvyšším počtem bodů pro výpočet slevy se umístily Magda Lengálová (Mladí a Neklidní) a Olga Kelemenová (Pro Region). „Nejlepší ´třídiče´ pozveme po novém roce na radnici, abychom s nimi probrali jejich zkušenosti se systémem. A taky od nás dostanou dárek,“ prozradil Matuška.

Celková výše poplatkové povinnosti zůstává nezměněna, a to 600,- Kč za osobu a rok. Úlevu dostanou poplatníci v souladu s novou vyhláškou č. 9/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválili zastupitelé města.

Zdroj: breclav.eu