Dotace ve výši deset a půl milionu korun získala Břeclav na sociální projekty. Úspěšné byly obě žádosti, které město na Ministerstvo práce a sociálních věcí podalo.

Dva miliony korun míří na pokračování projektu Domovník-preventista, který funguje už od ledna 2018 v lokalitě Na Zahradách/Riegrova/Krátká. Vyškolení domovníci-preventisté budou dál zajišťovat udržování pořádku a větší bezpečnost v oblasti.

Částkou osm a půl milionu korun byl podpořen nový projekt na podporu dlouhodobě nezaměstnaných s názvem „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi“. Jedná se o pomoc dlouhodobě nezaměstnaným, matkám vracejícím se po mateřské dovolené nebo osobám s nestabilním zaměstnáním. Těmto skupinám pomůže projekt s orientací na trhu práce a získáním nových dovedností. Odborníci jim pomohou se vzděláváním v oblasti počítačové gramotnosti, zlepšením komunikačních dovedností na pracovišti a se získáním dalších potřebných znalostí z fungování pracovního trhu.

„Součástí projektu je i vytvoření tréninkových pracovních míst. Prostřednictvím reálné pracovní zkušenosti a zlepšováním pracovních návyků chceme dojít k tomu, aby účastníci získali trvalou práci. Těm úspěšným bude potom nabídnuto stálé pracovní místo v Technických službách,“ řekl místostarosta Jakub Matuška. „Nový projekt není zaměřený jen na ty, kteří dlouhodobě nepracují, ale chce pomáhat matkám po mateřské při návratu do práce, dlouhodobě nemocným nebo zdravotně postiženým,“ dodává místostarosta.

V Technických službách města vzniknou tréninková pracovní místa, kde si účastníci projektu vyzkouší různé typy činností a s pomocí mentora získají nové zkušenosti, které jim pomůžou se zapracováním. Zájemci budou moci využít i právní, dluhové, pracovní nebo psychologické poradenství.

Projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování a práce pracovních skupin odborníků s lidmi, kteří bojují s předlužením, problémy s bydlením, s nezaměstnaností, nefungujícími rodinnými vztahy nebo pácháním trestné činnosti. Oba projekty jsou financovány Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.