V září byla slavnostně zakončena stavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku. Dokončeny byly úseky Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice v celkové délce 6,75 km. Na trase také vzniklo 24 nových parkovacích míst pro jízdní kola.

Výstavba trvala celkem 14 měsíců (včetně zimní přestávky) a celkové náklady stavby jsou ve výši 49,7 mil. Kč. Na její realizaci schválilo dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové uznatelné výdaje projektu jsou 52 mil. a dotace z MMR je ve výši 46,8 mil. Kč. Na dofinancování přispěl rovněž Jihomoravský kraj, Město Brno a především členské obce Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, který byl investorem celé akce.

Tím ale projekt cyklostezek nekončí. Během příštího roku je v plánu stavba II. etapy, která zahrnuje dvě nové trasy Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace v celkové délce 3,77 km. I zde má Svazek schválenu dotaci ve výši 20,7 mil.

III. etapa je pak plánována na Pozořicku, kde je v současné době podána žádost o územní rozhodnutí a připravuje se žádost o dotaci. Pokud všechno půjde hladce, stavba začne v roce 2022.

Zdroj: Rudolf Staněk, Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank