Vítěze vyhlásila 3. prosince 2020 Česká manažerská asociace ve své pražské centrále. GRATULUJEME!

O soutěži MANAŽER ROKU

Soutěž České manažerské asociace a partnerů již 26 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů. Řadí se mezi TOP 10 nejuznávanější soutěží v České republice. Jedinečná je v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů.

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl se přihlásil do 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2019. Představujeme vám jeho názory na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže:

Krédo: S pozitivní energií a zdravým rozumem.

Má zkušenosti z veřejné správy, od roku 2005 jako starosta úspěšně vede město Kyjov. Dříve působil v Hodoníně, jako vystudovaný právník byl na pozici vedoucího právního oddělení. Od července 2013 do ledna 2014 byl ministrem pro místní rozvoj ve vládě J. Rusnoka. Od roku 2015 je v čele Svazu měst a obcí ČR, před tím zde od roku 2011 působil jako místopředseda.

Manažerský počin: Stát v čele dlouhodobě stabilního a profesionálního týmu, s ním rozvíjet město smysluplnými investicemi, zapojovat spoluobčany do rozhodování.

1) Co považujete za Váš největší manažerský úspěch v posledních letech?

Stát v čele dlouhodobě stabilního a profesionálního týmu, kterému se daří rozvíjet město smysluplnými investicemi bez většího zadlužení, s velkou tvorbou provozního salda a schopnosti zapojit spoluobčany do rozhodování o zásadních věcech města.

2) Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení?

Ve veřejné správě v posledních období zaznamenávám velký důraz na komunikaci, spolupráci, sebereflexi a budování týmu. Individualistický a autoritativní přístup střídá asertivita, ochota se učit novým věcem, aktivní přítup a koncepční myšlení. Tým je základ.

3) Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Těší mě, ze kolegové sami mají potřebu se vzdělávat a rozšiřovat své dovednosti i v této oblasti. Ve veřejné správě je řada příkladů dobré praxe, ze které si jde vzít inspiraci.

4) Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reagují samosprávy?

Ke všem výzvám přistupují se zdravým rozumem a prakticky. Uvědomujeme si rizika a hrozby. Do nových projektů zakomponováváme přírodě blízká opatření, snižujeme energetickou náročnost nejen budov a snažíme se napomoci i takovými zdánlivými maličkostmi jako je obnova luk v intravilánu či využití dešťových vod z veřejných budov na zálivku.

5) Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Tato soutěž Vás donutí přemýšlet o sobě samotném. O tom, v čem byste se mohl ještě zdokonalit, porovnat se s těmi nejlepšími a vzít si od nich inspiraci do dalšího profesního života.

Zdroj: https://manazerroku.cz/