František Lukl, dlouholetý starosta Kyjova, předseda Svazu měst a obcí ČR a lídr Starostů pro jižní Moravu, odpovídá ve formě ANO/NE na otázky týkající se programu. 

 1. Jste pro za vedení přímé volby hejtmana? NE
 2. Měl by hejtman zveřejňovat svůj diář, aby veřejnost viděla, s kým se denně potkává, a kontrolovat tak lépe výkon jeho funkce? ANO
 3. Může podle vás být hejtman zároveň poslancem či senátorem? NE
 4. Šli byste do otevřené krajské koalice s KSČM? NE
 5. Šli byste do otevřené krajské koalice s SPD? NE
 6. Měl by oficiální návštěvy prezidenta republiky plně financovat kraj? NE
 7. Zveřejňovali byste adresně odměny vyplácené krajským úředníkům? ANO
 8. Chcete privatizovat zdravotnická zařízení ve vašem kraji? NE
 9. Chcete omezit počet víceletých gymnázií ve vašem kraji? NE
 10. Podpoříte návrh na povinný odběr potravin pro školy, nemocnice či domovy důchodců od lokálních zemědělců a potravinářů? ANO
 11. Zapojí se váš kraj (či bude dále pokračovat) do státního programu obědů zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin? ANO
 12. Jste pro to, aby exekuce směli provádět jen exekutoři se sídlem v našem kraji (tzv. teritorialita) ANO
 13. Měl by kraj stavět nájemní byty? NE
 14. Byli byste pro to, aby kraj mohl plošně zakázat napouštění domácích bazénu v období sucha? ANO
 15. Byli byste pro zavedení časově ohraničených „umístěnek“ pro mladé lékaře a zubaře do regionálních nemocnicí a ordinací? (při nabídce služebního bytu a vyššího nástupního platu)  ANO
 16. Byl(a) byste pro „promořování“ populace v souvislosti s nemocí Covid – 19.. namísto přísných protiepidemických opatření? NE
 17. Podpořili byste prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům? NE
 18. Měla by pevná a neměnná část krajského rozpočtu každoročně putovat na opravu památek v daném regionu? ANO
 19. Plánujete ve vašem kraji speciální podpůrný program pro místní hoteliéry zasažené koronakrizí? ANO
 20. Souhlasil/a byste s tím, aby váš kraj nabídl ubytovací kapacity uprchlíkům, kteří v ČR již získali legální azyl? ANO
 21. Měl by Jihomoravský kraj finančně podporovat pořádání MOTO GP na Masarykově okruhu? ANO
 22. Má smysl za současné situace nadále usilovat o „rozlétání“ brněnského letiště, tzn. navýšení počtu pravidelných linek? NE
 23. Souhlasíte s nedávno schválenou trasou nové silnice 43? ANO
 24. Měla by se po letech neúspěchů s dobudováním silnice R52 znovu otevřít otázka vedení trasy dálnice do Vídně? ANO
 25. Souhlasíte s investicemi Jihomoravského kraje do vlastních vlaků? ANO
 26. Podporujete stavbu krajem financovaného sanatoria v Pasohlávkách? ANO
 27. Měl by Jihomoravský kraj i za cenu zadlužení postavit další domovy důchodců, kterých je v regionu nedostatek? ANO
 28. Jste pro sloučení nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj, pod jednu organizaci? ANO
 29. Souhlasíte s tím, aby kraj podpořit jihomoravské zemědělce postižené suchem např. dotacemi na zbudování závlah? ANO
 30. Měl by kraj výrazným způsobem, tedy srovnatelně s Brnem, podpořit výstavbu nové hokejové haly ve městě? NE

Přijďte prosím 2. a 3. října k volbám a podpořte naši kandidátní listinu Starostů pro jižní Moravu!