13. listopadu 2020

Jihomoravský kraj dnes společně se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružením místních samospráv České republiky (SMS ČR), Národní sítí místních akčních skupin (NS MAS), Hlavním městem Prahou a hejtmany Pardubického, Libereckého, Olomouckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje dnes poslal společné prohlášení adresované vládě a parlamentu. Vyjadřuje v něm nesouhlas s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy a obnoveného kompenzačního bonusu na samosprávy a žádají parlament a vládu o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutím jednorázového příspěvku za celkově uhrazené kompenzační platby.  

Celkové dopady zrušení superhrubé mzdy a zavedení kompenzačního bonusu jsou dle kvalifikovaných odhadů -30 mld. Kč na obce a -11 mld. Kč na kraje. Podle Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí ČR, „bude ohroženo kofinancování projektů a samozřejmě dojde k výraznému utlumení investičních aktivit samospráv. Proto žádáme Parlament ČR a Vládu ČR o souběžnou úpravu rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutí náhrady za celkově vyplacené platby kompenzačního bonusu jednorázovým příspěvkem do 3 měsíců po ukončení kompenzačního období.“ 

„V kombinaci se zvýšením odpočitatelných položek a zrušením superhrubé mzdy budou tyto návrhy znamenat trvalý pokles daňových příjmů obcí i krajů ve výši deseti procent. Celkem pro obce přináší propad v jejich rozpočtech -25 mld. Kč. Dosud žádný schválený zákon neměl na rozpočty samospráv takto negativní a skokový efekt,“ doplňuje předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák.

Dnes ráno rozpočtovou situaci řešilo i nové vedení Jihomoravského kraje se zaměstnanci Krajského úřadu. Předmětem setkání byl rozpočet pro nadcházející období 2020-2024. Bohužel, už tak podfinancovaný Jihomoravský kraj přijde v důsledku zrušení superhrubé mzdy o dalších více než 500 milionů korun.

Předseda Svazu měst a obcí ČR a jednička Starostů pro jižní Moravu František Lukl (STAN) upozorňuje na problém podfinancování Jihomoravského kraje dlouhodobě, a proto se rozhodl ve spolupráci s ostatními představiteli samospráv iniciovat vznik výzvy Vládě ČR a Parlamentu ČR. Cílem této výzvy je získat jednorázovou finanční kompenzaci pro samosprávy v této již tak nepříznivé době.

„Proto také podporujeme pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové (STAN) ze dne 27.10.2020 číslo 6623, který situaci pro kraje a samosprávy zachovává jejich podíl na dańových příjmech i po zrušení superhrubé mzdy,“ vysvětluje František Lukl (STAN).