Nově bude také doktor Zitterbart působit v senátním výboru pro zdravotnictví. Jeho program do Senátu je jasný – podpoří rozšíření dostupnosti a fungování zdravotní péče, která trápí občany ve vzdálenějších oblastech.

„Bydlím s rodinou na Vyškovsku a sám dobře vím, jakým problém je dostupnost zdravotní péče. Proto podpořím návrhy, které pomohou rozšířit zdravotnické služby do regionů. Chci taktéž podpořit vznik center porodní asistence a rozvoj domácí paliativní péče,“ říká doktor Zitterbart.

„Rozhodně se ale neomezuji pouze na téma týkající se zdravotnictví. Chci přispět k lepší a důslednější ochraně přírody, hospodaření s půdou a nakládání s vodou, aby naše děti po nás převzaly krajinu v dobré kondici,“ dodává nový senátor.