Dvacítka mostů a lávek, přičemž zhruba polovina vykazuje závažné poruchy. Tak by se dal shrnout akutní problém, který stejně jako mnoho jiných měst řeší i Slavičín.

„Letos opravujeme dvě lávky pro pěší za bezmála dva miliony korun. I tak ale zůstává dalších devět mostů v silně narušeném stavu,“ informoval starosta Slavičína Tomáš Chmela. Současná ekonomická krize prakticky vylučuje, že by město z vlastních příjmů bylo schopno všechny ohrožené a zchátralé mosty opravit. „Jedinou šancí je čerpání dotací, kterých je však pro tento účel jako šafránu,“ uvedl.

Slavičínský starosta se pro-to rozhodl požádat předsedy největších obecních svazů Stanislava Polčáka (Sdružení místních samospráv) a Františka Lukla (Svaz měst a obcí) o spolupráci při prosazování nových dotačních titulů na rekonstrukce mostů a lávek. „V opačném případě nám hrozí, že se dočkáme jejich postupného uzavírání, k čemuž už jsme museli přistoupit u jedné lávky pro pěší,“ uzavřel Chmela.

Zdroj: Zlínský deník