Místopředseda Senátu Jan Horník bude na pokračující 3. schůzi Senátu 16. prosince 2020 navrhovat na program pléna zařadit nový bod, který se týká aktuální situace v důsledku platných vládních omezení v nouzovém stavu. Podle něj jsou někteří podnikatelé nařízením uzavřít své provozovny diskriminováni.

Vláda by měla jednoznačně stanovit, jaká budou pravidla při jednotlivých stupních PES pro různá odvětví podnikání tak, aby nebyla omezena nebo zcela uzavřena jejich činnost. Vládní opatření by měla být přesnější a neměla by zbytečně omezovat život v oblastech, kde to není nutné. Například podnikatelé v pohostinství a ubytování jsou ve velké nejistotě, nesmyslná opatření se nyní týkají třeba i sportovišť. Vládní omezení se přímo dotýkají i obcí z hlediska poplatků a provozování vlastních zařízení bez nároku na jakékoliv kompenzace. Pokud vláda pravidla neupraví, jsme připraveni podat ústavní stížnost,“ uvádí Jan Horník, místopředseda Senátu.

Dopady COVID opatření na samosprávy se očekávají v mnoha oblastech včetně schváleného daňového balíčku, který projednal Senát minulý týden. „Takzvané kompenzace pro obce a kraje promítnuté do RUD budou ve skutečnosti nižší, než je nyní proklamováno. Nakonec to opravdu bude okolo 70 %, jak řekl předseda Andrej Babiš na prvním jednání v Senátu. Rozhodně to nebude uváděných až 84,07 %, protože předkladatelé nepochopitelně a opakovaně snižovali základnu pro výpočet ztrát. Na základě jejich chybného výpočtu dostanou samosprávy o necelé 3 miliardy korun méně,“ říká předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart. Jeho výbor navrhoval, aby „kompenzace“ byly ve výši cca 90 %. O tomto pozměňovacím návrhu však nebylo dle něj taktizováním umožněno hlasovat.

Chaotická situace ohledně očkování proti koronaviru

Na programu nadcházející schůze je i veřejností velice sledovaný zákon o distribuci léčivých přípravků ve vztahu k očkování proti koronaviru. „U veřejnosti budí obavy rozsáhlá dezinformační kampaň. Návrh je primárně o úhradě očkovací látky proti COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění a o distribuci vakcín.  Vůbec nestanovuje povinnost očkování a už vůbec ne jakékoliv sankce pro neočkované,“ upozorňuje senátor Karel Zitterbart.

Jako dětský lékař s bohatými zkušenosti s očkováním, ale i neočkováním těch, kteří se očkovat nechtějí nebo nemohou, jsem jednoznačně pro dobrovolné očkování proti COVID-19. Jakmile budou v České republice k dispozici vakcíny po standardních schvalovacích procesech, je dobrovolné očkování v podstatě jedinou cestou ze současné patové situace. V opačném případě nás v následujících měsících čeká opakované brždění a otevírání společnosti a požadovaný návrat k normálnímu životu bude v nedohlednu,“ uzavírá Karel Zitterbart.

Zdroj: zpravodajství senat.cz