Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) František Lukl zve své kolegy na tradiční půldenní setkání představitelů SMO ČR se starosty. Krajské setkání začínají již v posledním srpnovém týdnu, tak neváhejte a připojte se. V prvním týdnu se zástupci Svazu zastaví v Olomouci, Zlíně a Ostravě, následuje Brno a další. Místa setkání, termíny a další informace naleznete v článku.

Program Krajských setkání je sestaven tak, aby pro Vás byl zajímavý a přínosný. Pozvání přijali zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státního pozemkového úřadu, kteří budou odpovídat na Vaše dotazy k převodům pozemků státu na obce a hospodaření státu v zastavitelných územích obcí. Krajských setkání se dále zúčastní zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, aby Vám sdělili aktuální informace k programovému období po roce 2020 a k dotacím EU. Zástupci Svazu Vás seznámí s aktuálními informacemi z legislativy, k financování rozvoje měst a obcí po roce 2020 a s možnostmi bezplatného vzdělávání v rámci svazových projektů. Panelové diskuse se zúčastní zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a dalších státních institucí. Aktuální verzi programu najdete na našich webových stránkách: https://www.smocr.cz/cs/akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2020.

Své dotazy na přednášející ze Svazu, ministerstev a dalších státních institucí můžete napsat přímo do registračního formuláře. Pokud jste na Krajské setkání již zaregistrovaní, své dotazy prosím posílejte na e-mail kremenova@smocr.cz.

Z Vašich ohlasů je zřejmé, že o Krajské setkání je ze strany představitelů měst a obcí zájem. Proto prosím neváhejte a zaregistrujte se co nejdříve prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách: zde (účast na akci je pro Vás zdarma).

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, na místě samozřejmě budou zajištěny hygienické a dezinfekční prostředky.