Od července platí v Brně aktualizovaná pravidla pro pronájem městských bytů. Nově musí být kritéria pro výběr žadatelů transparentní a předvídatelná. Podle náměstka primátorky pro oblast bydlení i podle právníků z úřadu veřejného ochránce práv tuto podmínku nesplňují například městské části Brno-sever a Královo Pole.

„Jak se dívám na bod 11 té tabulky, tak podle mého přesvědčení tam chybí ta předvídatelnost, která je obligatorní kritérium podle nově schválených pravidel.“ Náměstek brněnské primátorky pro oblast bydlení Jiří Oliva z ČSSD mluví o kolonce v bodovém systému městské části Brno-sever – Okolnosti zvláštního zřetele hodné . Žadatel o městský byt za ně může získat až deset bodů, což je zhruba čtvrtina všech možných. Kolik bodů a za co přesně lze udělit, to není z kritérií patrné.

Konkrétní případy přibližuje starosta čtvrti Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu) „Kdy docházelo k domácímu násilí, kdy ta žadatelka byla prokazatelně bita. Bylo to v případě, kdy se o byt ucházela učitelka mateřské školy nebo v případě, že v jisté problémové lokalitě jsme potřebovali posílit v bytovém domě, co se týče skladby nájemníků o člověka, který je příslušníkem Policie České republiky.“

Podle Malečka jsou kritéria v pořádku. O případných změnách je připraven jednat. Až čtyři body může jako subjektivní kritérium přidělit komise v Brně-Králově Poli. Při podání žádosti ale lidé také neví, zda a za co body dostanou, pokračuje starostka Karin Karasová zvolená za hnutí ANO.

„Například se to děje u seniorů nebo matek samoživitelek. Příklad z praxe: umře partner, člověk zůstane sám v komerčním nájmu. Není schopný ho platit. Než by čekal rok nebo dva na přidělení obecního bytu, tak by to pro něj mohlo mít fatální následky.“

„Podle mě ale tato kritéria zcela nenaplňují princip předvídatelnosti, kterými by se měly řídit i obce. Myslím, že je v pořádku, pokud si obec nechá nějaký prostor pro bodové hodnocení situace, které nelze předem nadefinovat. Měla by ale obecně uvést, jaké okolnosti hodlá tímto bodovým hodnocením oceňovat,“ vysvětluje právnička z úřadu ombudsmana Jana Mikulčická.

Bytová komise v Králově Poli teď pracuje na aktualizaci pravidel. Podle starostky Karasové nejsou v rozporu s od července platnými pravidly, korekce ale zřejmě budou potřeba. S kontrolami začne bytový odbor magistrátu na podzim.

Zdroj: ČRo Brno