Starostové obcí na Znojemsku se potýkají s nedostatkem informací ohledně covidových opatření od vedení Znojma. Právě to má jako obec s rozšířenou působností podle nich zajišťovat nejen bezpečnostní radu města, informace by odtud měli dostávat i starostové celého okresu.

Podle starosty Pavla Málka z Jevišovic, který se zhostil role koordinátora starostů, se tak ale neděje nebo jen v omezené míře. Podle něj byl už v létě čas na uspořádání schůzky, kde by se ujasnila činnost obcí během pandemie. „Bohužel se tehdy neudělala ani žádná analýza hlavně ve spolupráci s hygienickou stanicí a dalšími odpovědnými složkami,“ vadí Málkovi.

Otazník podle něj visí i nad krizovým plánem Znojma. Starostové netuší, zda ho město aktualizovalo. „V současné době ani oficiálně nevíme, jak postupovat. Měly být hlavně zodpovězeny otázky, jaké jsou pravomoci starostů, jaká opatření jsou doporučována, jaké máme mít vybavení,“ vypočítal Málek.

Starostům chybí i informace o finančním zabezpečení krizové situace a její řešení. „My dnes vůbec nevíme, zda je Znojmo připraveno, nebo zda bude potřebovat pomoc od okolních obcí,“ nemá jasno Málek.

Důležité informace si hledají sami

Na nedostatek informací a váznoucí komunikaci si stěžuje také místostarosta Božic Jiří Čada. „Jedinou informací, kterou dostáváme z oddělení krizového řízení městského úřadu Znojmo, jsou počty pozitivních osob s Covid-19 v naší obci. Tu jsme si navíc museli vyžádat, nehledě na to, že aktuální data jsou již volně dostupná a zveřejňovaná. Neznáme výstupy ze zasedání bezpečnostní rady, důležité informace si musíme sami vyhledávat z různých zdrojů a dle svého úsudku vytvářet vlastní postupy. Myslím si, že v době elektronické komunikace není toto sdílení informací žádným problémem a i Znojmo by jistě využilo zpětnou vazbu od nás pro lepší zvládnutí současné kritické situace,“ míní Čada.

Podle Málka chybí starostům i informace o připravenosti složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu Znojmo. „Stačilo by sdílet kontakty a přenos informací. Není dostupné ani to, zda firmy provozující plynovody, elektrorozvody nebo pitnou vodu jsou schopny zajistit provoz v pandemii. Abych tyto informace zjistil, musel jsem si je sám vytelefonovat a domluvit se na krizových kontaktech,“ zlobí se Málek.

Zdroj: Znojemský deník