Dobrovolný příspěvek na pomoc Nemocnici Znojmo mohou od pondělí posílat zájemci na speciální bankovní účet.

O jeho zřízení se postaralo město Jevišovice v čele se starostou Pavlem Málkem ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Znojmo.

„Reagujeme tak na na současnou nepříznivou situaci ve zdravotnictví, související s šířením COVID-19. Získané peníze budou použity na mzdové náklady dobrovolníků, sloužících v nemocnici a také na nákup vybavení Nemocnice Znojmo,“ uvedl starosta Málek.

Peníze mohou dárci posílat na transparentní účet číslo: 5960276349/0800.

Zdroj: znojemský deník