Zástupcem Svazu v Ústředním krizovém štábu se stal Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a místopředseda SMO ČR. Na prvním jednání formuloval ze strany obcí tři logické požadavky. Všechny míří k podstatnému zlepšení informovanosti obyvatel.

„Sbíráme podněty od občanů. Jako starostové jsme jim podstatně blíž než centrální orgány, proto víme, jak jsou mediální sdělení o opatřeních v obcích a městech vnímána. Věříme, že se nám povede přesvědčit vládu k nastavení efektivního sytému informování občanů i starostů. Informační chaos je pro lidi opravdu to nejhorší, když nevědí, jaká opatření jsou schválená a tedy i platná, a zda se tedy na informace mohou spolehnout,“ upozorňuje František Lukl, předseda Svazu a starosta Kyjova. „Neověřené informace komplikují práci při rozhodování i starostům, kteří pak tápou, zda mají například připravované společenské akce, slavnosti atd. zrušit nebo pouze přizpůsobit aktuálním pravidlům,“ dodává předseda Svazu.

Svaz proto prosadil svého zástupce do Ústředního krizového štábu. Stal se jím Vlastimil Picek, který hned na prvním jednání štábu formuloval tři jednoduché požadavky:

Informace do obcí s rozšířenou působností musí putovat jednotným informačním kanálem. Není možné, aby něco přišlo mailem, něco jiného datovou schránkou či telefonicky.
Zodpovědní lidé v obcích s rozšířenou působností musí mít povinnost předat informace z ÚZIS a ministerstva zdravotnictví dále do území, menším obcím. Doplňme o to metodiku.
Stát musí říct jasné stanovisko k ústenkám a respirátorům, které poslal seniorům: jsou v pořádku a mohou je tedy senioři používat s jistotou, že je ochrání tak, jak stát původně deklaroval?

Aktuální informace nejen o pandemii, ale i o financích a dalších souvisejících problémech, které jsou nyní na pořadu jednání, představí zástupci Svazu na tiskové konferenci v pátek 25. 9. od 11:30 v budově Kongresového centra Praha (vchod č. 10).