Jednodušeji se od pátku dostanou Brňané z jedné strany sídliště Lesná na druhou. Přes Čertovu rokli přejdou po nově vybudované, víc než čtyřicet metrů dlouhé lávce. V pátek ji představitelé města i Brna-severu slavnostně otevřeli.  

Dělníci ji umístili mezi základní školu v Blažkově ulici na východní straně sídliště a středisko volného času v Milénově na západní straně. Na obou koncích je lávka osvětlená.

„Jak dosud Čertova rokle Lesnou rozdělovala, tak ji lávka propojí. Kdo je méně mobilní, případně spěchá, nemusí už zacházet dolů do rokle,“ uvedl starosta Brna-severu Martin Maleček.

Náklady na pořízení a umístění lávky dosáhly přibližně dvanácti milionů korun. Necelých devět milionů putovalo na investici z úrovně města, zbytek doplatili zástupci městské části.

Komentář Martina Malečka:

„I přes komplikace s koronavirem, kdy se transport konstrukce ze Slovenska zpozdil o měsíc, podařilo se zhotovitelské firmě dodržet původní harmonogram a dnes byla ve 14 hodin pro veřejnost zpřístupněna lávka. Skutečností se tak stalo to, o čem uvažovali už v 60. letech tvůrci Lesné a co jsme začali rozpracovávat ještě jako občanské iniciativy kolem roku 2010, tedy propojení východní a západní strany sídliště. Přemostění rokle je dlouhé přes čtyřicet metrů, konstrukce je kovová, doplněná dubovými komponenty a tvrzeným sklem. Projekt byl zpracovaný z úrovně městské části a finančně se podílelo z větší části město Brno. V krátkém termínu se nám podařilo zrealizovat také osvětlení přístupové cesty na západní straně. Jak to dovolí klimatické podmínky, proběhne na začátku nastávajícího roku rekultivace louky pod školou Blažkova, která sloužila jako zásobovací cesta při stavbě lávky. Postupně budou dokončovány další detaily kolem nové lávky jako živý plot kolem obou nástupů na lávku, dokončení úpravy skel, aby do nich nenaráželi ptáci a podobně.“

Zdroj: brnenskydenik.cz