Masa aut zahlcující dosud klidnou lokalitu v brněnských Medlánkách, kam lidé míří za procházkami. Silniční propojení mezi sousedními brněnskými čtvrtěmi Sadová, Lesná a Obřany, které sice výrazně zkrátí vzdálenost, ale zavedou do míst výrazně větší množství aut. I toto měl přinést nový územní plán města Brna.

Městští radní však nedávno schválili několik změn sporných bodů, které pracovníci kanceláře městského architekta do nového plánu zapracují. „Upravený návrh lidé uvidí v květnu letošního roku. V červnu bude následovat opakované veřejné projednání,“ řekla mluvčí kanceláře Jana Běhalová. Co se změní a co ne? Deník Rovnost přináší přehled vybraných změn.

ZACHOVÁNÍ KLIDU. Medláneckým hrozilo výrazné navýšení dopravy kvůli novému propojení s Komínem. V novém plánu zanesené nebude. „V úseku mezi letištěm a novým vstupem do zoo zůstane pouze úzká polní cesta,“ uvedl městský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Zástupci města vyškrtli i novou silnici z Řečkovic do ulice V Újezdech. Vypadnou také územní rezervy pro bydlení a komunikace z Technologického parku.

NAVÝŠENÍ CENY. Výhled obyvatelům Medlánek může v budoucnu znepříjemnit pohled až na desetipatrové budovy v blízkém Technologickém parku. Navýšení výškové úrovně zástavby souvisí se snahou představitelů města přidat na hodnotě areálu, který připravuje k prodeji. „Nákup areálu městem se ukázal jako špatný, i když krizi nikdo nemohl čekat. Tento krok negativum zmírňuje,“ okomentoval brněnský ekonom Petr Pelc.

BEZ PROPOJEK. Zrychlit cestování mezi sousedními čtvrtěmi měly nové silnice. Jedna z Obřan na Lesnou, druhá ze Sadové na Lesnou přes most. První zmizí z územního plánu úplně, druhá zůstane pouze jako územní rezerva. „Pod Lesnou v Obřanech není napojení na velký městský okruh, takže doprava by neměla kam odtéct,“ vyjádřil se už dřív starosta Brna-severu Martin Maleček.

AŽ NA KOPEC. Do centra města se lidé z Vinohrad nyní dostanou pouze s přestupem. Změnit to má prodloužení tramvajové trati z Židenic až na sídliště. Její část k už existující trati linky 8 se dostane přímo do územního plánu, zbytek varianty vedoucí východně okolo Vinohrad vyznačí jako územní rezervu. „Připadá mi, že se už jen řeší, kudy trať povede. Rozhodlo se, že projekt bude, a přitom se nás nikdo neptal. Úplně jsme přeskočili veřejnou debatu o tom, zda ji vůbec potřebujeme a jaké jsou další alternativy. Chybí mi vyvážená diskuze a informace z radnice,“ poznamenal obyvatel Vinohrad Michal Lupač.

BYDLENÍ JAKO REZERVA. Bydlení pro tisíce lidí, ale bez odpovídajícího řešení dopravní situace v lokalitě. A to hned ve dvou bohunických oblastech. Jedna z těchto obav místních mířila na plánovanou masivní bytovou výstavbu v lokalitě Lány v okolí bývalé zahradnické školy. „Městská část má nyní čtrnáct tisíc obyvatel. V Lánech měly přibýt čtyři tisíce obyvatel, na Červeném kopci dalších deset tisíc. Počet obyvatel by se tím zdvojnásobil,“ upozornil tamní starosta Antonín Crha.

Doprava z nově obydlených lokalit by podle něho zahltila už tak přetížené bohunické silnice. Plochy určené pro bydlení v Lánech se promění v územní rezervu, v dohledné době tam tedy nové bytovky nevzniknou.

DLOUHODOBÝ PROBLÉM. Pro tisíce Brňanů se v předchozích letech stala novou domovní adresou oblast Sadová na okraji Králova Pole. V atraktivní lokalitě ale ještě dnes místní trápí nedostatek základní občanské vybavenosti. Léta tam neexistovaly třeba pouliční odpadkové koše. „Chybí nám tady park, sportoviště nebo třeba centrum volného času, kde by se scházeli lidé a děti chodily například na besídky,“ zmínila místní obyvatelka Martina Blahová.

Zlepšit situaci mají úpravy lokality podle vznikající územní studie, které tam doplní místa pro park, mateřskou a základní školu nebo náměstí.

ZŮSTÁVÁ OTAZNÍK. Zřejmě až později v samostatné změně nového územního plánu vyřeší představitelé města definitivně komínskou lokalitu nedaleko Mniší hory okolo ulice Palcary. Zástupci městské části požadují přeměnu ploch na smíšené, které umožní třeba i funkci bydlení nebo občanskou vybavenost v podobě nové školy či školky. „Na území městské části totiž nemáme nikde plochu pro novou mateřskou a základní školu,“ vysvětlila komínská starostka Milada Blatná.

Nynější změna schválená městskými radními v lokalitě počítá s rozšířením ploch pro komerci a lehkou výrobu.

V SÁZCE PŘEŽITÍ. Budoucnost z ornitologického pohledu významné lokality Černovická terasa, jedné z mála na území Brna, má ohrozit rozšíření průmyslové výroby na úkor zeleně. Do územního plánu zástupci města zapracují změny týkající se hlavně rozšíření ploch zeleně, které přispějí k větší ochraně lokality.

Na hrozivou budoucnost tamního ptačího ráje nedávno upozornili ornitologové o změnách v oblasti jednají s městem i dalšími aktéry v oblasti. Řada druhů opeřenců je tam zvláště chráněná nebo ohrožená. „Kromě Hádů a Holáseckých jezer tam hnízdí nejvíce zvláště chráněných druhů v Brně,“ řekl už dřív ornitolog Jan Sychra.

Zdroj: https://brnensky.denik.cz/