Obce jsou důležitými subjekty ve zvládání současné pandemie koronaviru. Dosud však starostům chyběly klíčové statistické informace o nakažených a epidemiologické situaci. To se díky dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí mění. Obě strany podepsaly pro stvrzení spolupráce memorandum, které posiluje roli obcí ve zdravotnické oblasti.

Memorandum definuje spolupráci resortu zdravotnictví a samospráv. Jde dokonce nad rámec hlavní dohody, kterou je poskytování relevantních informací souvisejících s Covid-19.
„Musíme posilovat naše schopnosti zvládat efektivně pandemickou situaci. Proto jsme v posledních týdnech připravovali způsob předávání informací obcím, aby měly silnější pozici v řešení zhoršené epidemiologické situace na jejich území,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
„Jsme za dohodu s Ministerstvem zdravotnictví velmi rádi. Starostové jsou vedoucími místních krizových štábů, které mají možnost reagovat nejrychleji a nejefektivněji v dotčeném místě. Právě podpisem memoranda začnou dostávat i všechny potřebné informace,“ zmiňuje předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl.
„Informace budeme předávat vedoucím činitelům územních samospráv. Ti pak na jejich základě mohou v co nejkratším čase ve spolupráci s místní hygienickou stanicí přijmout příslušná opatření, která budou chránit zdraví jejich občanů a obyvatel,“ popsal ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.
Datová sada zahrnuje komplexní přehled základních epidemiologických parametrů na geografických úrovních obcí s rozšířenou působností a okresů a vybraná data na úrovni obcí. Jedná se o počty diagnostikovaných osob s COVID-19, počty aktuálně nakažených a hospitalizovaných pacientů. A to se zaměřením na seniorní zranitelné skupiny obyvatel (kategorie věku 65+, 75).
Zdrojem dat, které obce dostanou, bude centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Aktualizace těchto dat bude probíhat 1x týdně.
Memorandum definuje i jiné oblasti spolupráce. Ministerstvo se shodlo se Svazem i například na spolupráci na vytváření norem/vyhlášek omezujících negativní dopady aktivit spojených s využitím moderních technologií a rozvojem infrastruktury.
„Měla by to být oboustranně výhodná spolupráce. Starostové mají nejlepší informace z místa, resort zdravotnictví má odbornost a informace s tím související. Pokud bychom například měli vytvořit mustr pro vyhlášky omezující hluk, musíme dát obě tyto složky dohromady,“ uzavírá František Lukl.
Svaz ve spolupráci s ministerstvem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky zhotovily také nový sdílený web shrnující informace důležité pro starosty. K tomuto informačnímu kanálu budou mít přístup pouze starostové obcí s rozšířenou působností. Memorandum podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předseda Svazu měst a obcí František Lukl.
Zdroj: hospitalin.cz