Obce na Znojemsku řeší problémy s Covid-19 a nedostatek informací od vedení Znojma

Znojmo má jako obec s rozšířenou působností zabezpečovat bezpečnostní radu Znojma a Znojemska a starostové obcí by měli dostávat řadu informací. Bohužel se tak neděje vůbec nebo jen v omezené míře.

Role koordinátora starostů celého regionu se v souvislosti s Covid-19 zhostil starosta Jevišovic Pavel Málek. Podle něj byl už v létě správný čas na uspořádání schůzky, kde by se zkoordinovala činnost obcí regionu ve věci pandemie. Už tehdy bylo zřejmé, že epidemie neskončila a opět jí budeme čelit. „Bohužel se neudělala ani žádná analýza hlavně ve spolupráci s hygienickou stanicí a dalšími odpovědnými složkami,“ vadí Málkovi.

Dalším bodem, nad kterým visí otazník, je krizový plán obce s rozšířenou působností  – starostové netuší, zda jej Znojmo aktualizovalo, obcím v ORP nebyl v souvislosti s pandemií totiž bohužel vůbec postoupen. „V současné době tedy ani oficiálně nevíme, jak postupovat.  Měly být hlavně zodpovězeny otázky, jaké jsou pravomoci starostů, jaká opatření jsou doporučována, jaké máme mít vybavení,“ vypočítává Málek.

Starostům chybí i informace o finančním zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP. „My dnes vůbec nevíme, zda je Znojmo připraveno, nebo zda bude potřebovat podpořit od okolních obcí,“ vysvětluje Málek.

Poměrně jednoduché řešení má podle něj náprava dalšího bodu – stav připravenosti všech složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu ORP. „Stačilo by sdílet kontakty a přenos informací. Předpokládáme, že složky IZS jsou připraveny lépe než hygiena a státní organizace,“ dodává Málek.

Posledním bodem, kdy podle starostů v krizové situaci nedostatečně proudí informace, je povědomí o stavu kritické infrastruktury. „Nejsou dostupné informace, zda firmy provozující plynovody, elektrorozvody nebo pitnou vodu jsou schopny zajistit provoz v pandemii, zda přešly na krizové řízení, omezily ostatní aktivity. Abych tyto informace zjistil, musel jsem si je sám vytelefonovat a domluvit se na krizových kontaktech,“ zakončuje starosta Jevišovic Pavel Málek.

Starostové se podivují, proč bezpečnostní rada Znojemska nezasedla společně s nimi a nekoordinovala následující oblasti:

  • doporučení na vybavení ochrannými pomůckami a jejich nákup
  • vybavení hasičský jednotek
  • zajištění provozu a vybavení mateřských a základních škol
  • zajištění ochranných pomůcek pro zdravotníky

„Už dávno měl být vydán manuál, co je doporučeno zařadit do vybavení jednotek. U škol i přes manuál MŠMT postrádáme instrukce ORP Znojmo vůči školám. Takto si krizové řízení obce s rozšířenou působností nepředstavuji,“ dodal na adresu vedení Znojma jevišovický starosta Pavel Málek.