V říjnu začala oprava střechy v areálu Panského dvora v Jiříkovicích v části nad knihovnou a klubem důchodců. Spočívala především ve výměně střešní krytiny, která byla v havarijním stavu. Její součástí byla i výměna laťování i souvisejících klempířských konstrukcí jako střešní žlaby a svody, větrací střešní okénka atd.

Akce je pokračováním projektu obnovy historicky cenného areálu Panského dvora, který započal v roce 2017. Opravu provedla firma pana Jana Funtyho a její cena byla 1,586 mil. Kč. Akce byla spolufinancována z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky.“ Dotace činila 350 tisíc Kč.

V první etapě se opravovala polovina střechy v části směrem do nádvoří Panského dvora. Na ní pak navázaly práce na druhé polovině směrem do ulice Blažovské.

Při výměně byla používána původní krytina, tzv. bobrovka a akce proběhla pod dohledem památkářů. Termín ukončení byla 15.12.2020, ale firma předala dílo už 4.12. Patří jí za to dík, stejně jako za dobře odvedenou práci.

Zdroj: Rudolf Staněk, zastupitel obce Jiříkovice