563 milionů navíc přistálo na účtu Jihomoravského kraje ze sdílených daní oproti původnímu předpokladu Ministerstva financí. Krajští zastupitelé dnes schválili přesun největší části prostředků do dopravy a investic.

Upravený rozpočet JMK na rok 2020 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši
6.325.000 tis. Kč. Při stanovení výše upraveného rozpočtu vycházel Jihomoravský kraj
z predikce Ministerstva financí ČR. Ve skutečnosti nebyly dopady pandemie tak vysoké, jak
se očekávalo. Na účet JMK k datu 31.12.2020 byly připsány příjmy ze sdílených daní
6.888.278  tis. Kč, což znamená přeplnění upraveného rozpočtu o 563.278 tis.  Kč.

„Jsem velmi rád, že zastupitelstvo schválilo využití prostředků na opravy a rekonstrukce krajských silnic a především mostů, které jsou v havarijním stavu. Kvalitní dopravní infrastruktura je totiž pro rozvoj kraje naprosto zásadní. Stejně tak jsou nutné investice do zdravotnictví, například do výjezdových stanovišť záchranné služby,“ říká místopředseda klubu zastupitelů ODS-SJM Drago Sukalovský (STAN).

V oblasti dopravy při schvalování rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2021 vzalo ZJMK usnesením č. 44/20/Z2
na vědomí, že příjmy ze sdílených daní nad rámec upraveného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 budou v roce 2021 prioritně použity k financování reprodukce silničního majetku, vč. výkupu pozemků. Na reprodukci silničního majetku se poskytují prostředky ve výši 200.000 tis. Kč. Výdaje spravované odborem investic se posílily
239.600 tis. Kč, tyto prostředky budou rozděleny na konkrétní akce realizované odborem investic nebo jednotlivými příspěvkovými organizacemi samostatnými materiály v průběhu roku 2021.

Dále se v rámci rozdělení přeplněných příjmů ze sdílených daní pokryjí potřeby zřízených příspěvkových organizací a ostatní výdaje kraje v celkovém objemu 123.678 tis. Kč.

Autor: Jakub Krainer