Mgr. Pavel Málek (STAN) je vystudovaný právník, dlouholetý starosta Jevišovic na Znojemsku a v koronavirové krizi patří k nejaktivnějším politikům na jižní Moravě. Zapojil se nebo přímo organizoval pomoc v Jevišovicích, pro nemocnici ve Znojmě a obecně na Znojemsku. Do listopadového čísla STANOVIN svoje zkušenosti z posledních měsíců sepsal následovně:

 

Přemýšlím, zda lze o COVID 19 napsat něco pozitivního (a nevím, zda je pozitivní v současné době používat slovo „pozitivní“)

Ale ano, něco se najde a zkusím Vám vyjmenovat několik příkladů z naší nedávné praxe:

V době, kdy se začaly rýsovat scénáře přeplněnosti nemocnic a umírajících na ulicích, pozval pan ředitel MUDr. Pavlík vybrané starosty ze Znojemska do Nemocnice Znojmo. Předložil nám predikce, dle kterých snad každý pochopil, že opravdu nečelíme mediálním hoaxu, ale skutečné hrozbě útočící na nás všechny. situaci jsme se následně snažili vysvětlit i ve svých obcích a městech. Také jsme byli požádáni o zajištění pomoci pro nemocnici a to nejen personálního charakteru, ale také s ubytováním dobrovolníků, zajištěním pedagogů do školky a materiálním zabezpečením. Během několika dnů jsme mohli poskytnout seznam desítek dobrovolníků, kteří již slouží v nemocnici a další služby.

Peněžní sbírka pro Nemocnici Znojmo – i s dobrovolníky jsou spojeny finanční náklady, a proto město Jevišovice a Okresní hospodářská komora Znojmo pořádají finanční sbírku ve prospěch Nemocnice Znojmo na úhradu mzdových náhrad dobrovolníků a vybavení nemocnice. U tohoto bodu nelze jinak než chválit. Krajský úřad Jihomoravského kraje nám sbírku schválil během 1 dne, Česká spořitelna také zareagovala úžasně, účet fungoval během hodin. Sbírka se shledala s velkým kladným ohlasem a již dnes můžeme Nemocnici Znojmo poslat 160 000 Kč. A to sbírka pokračuje do 31. ledna 2020. Zapojili se do ní nejen občané, ale i firmy a obce. Příspěvky jsou ve vši stovek až desítek tisíc korun.

Sbírka pro zaměstnance Domova pro seniory Jevišovice –  sociální zařízení Domov pro seniory Jevišovice byl v pandemii velmi zle zasažen a to nejen mezi klienty, ale hlavně mezi personálem. Naše paní knihovnice Z. Komůrková přišla s nápadem podpořit zaměstnance DPS potravinovou sbírkou, tedy hlavně tím, co by je nakoplo nebo zvýšilo imunitu. Během několika dnů jsme DPS navštívili asi 6x, vždy s plným autem ovoce, nápojů, vitamínů, a mnoha dalších „podpůrných“ potravin. Bylo to jak lavina, skoro nás to na radnici zavalilo a zaměstnance  DPS jistě potěšilo.

Jako příjemnou tradici již beru, že šijeme vše co je potřeba. Děvčata z úřadu  oprášila své zkušenosti a pravidelně se zapojují v krejčovské dílně paní M. Antlové. Tentokrát to nejsou roušky, ale pláště pro Nemocnici Znojmo, Záchrannou službu, DPS Jevišovice a další. Zde jsme se zapojili do aktivity, kterou  započal David Gros, vedoucí vodáckých skautů ve Znojmě, a tyto pláště šijeme a dodáváme do zařízení, která je potřebují.

Věřím, že i z této krize opět vyjdeme posilněni. Je jen škoda, že některé instituce z ní vyjdou nepoučeny.

Bude nás hřát svědomí, že jsme dokázali pomoci nejen sobě a svému blízkému okolí. Chci tímto poděkovat všem, kteří se zapojili do dobrovolnické činnosti pro zdravotnické nebo sociální zařízení. Chci také poděkovat všem, kteří podpořili finanční částkou nebo hmotným darem zdravotnická nebo sociální zařízení. Chci poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a obětovali svůj volný čas.

Rád bych nám všem popřál, abychom i nadále zůstávali pozitivním v dobrém slova smyslu.