Jmenuji se Michal Krejsa, narodil jsem se v Brně, je mi 36 let a od r. 1987 žiji v m. č. Brno-Vinohrady. Právě koncem 80. let. 20. století, kdy se dokončovalo panelové sídliště nad Židenicemi a dostalo jméno Vinohrady jsem se se svými rodiči stal jedním z prvních obyvatel této části města, kteří zde žijí dodnes.

Po vystudování střední školy technického směru jsem krátce na to nastoupil studium na Masarykově univerzitě, fakultě Pedagogické, bakalářský obor Dějepis a občanská výchova.

Po dostudování jsem řadu let pracoval na Odboru správních činností MMB od klasického referenta, před oblast řešení přestupů až po zástupce vedoucí a v neposlední řade jsem zpracovával i agendu rušení trvalých pobytů. To vše završené úřednickými zkouškami.

Na Vinohradech působím po humanitní stránce již polovinu svého života. Posledních 15 let jsem se věnoval kultuře, výstavní činnosti, přednáškové se věnuji dodnes. 10 let působím i jako obecní kronikář.

V 19 letech jsem vstoupil do sociální demokracie a členem zůstal 14 let. Bohužel osud nepřál tomu, abych mohl v sociální demokracii dál působit a okolnosti mě donutily stranu v roce 2018 opustit. Jako nestraník jsem uspěl v komunálních volbách do místního zastupitelstva a v listopadu 2018 jsem byl zvolen na pozici 1. místostarosty m. č. Brno-Vinohrady. Zastupitelstvem mě byly svěřeny oblasti bytového hospodářství, územního plánu a investic.

Bylo mi jasné, že oblasti, které mi byly svěřeny nejsou vůbec jednoduché. Praxe v místní správě se pro mě stala při příchodu na radnici značným pomocníkem. První rok jednoduchý nebyl, vše nové, po předchůdcích nezbyla žádná vize – žádné plány.

Člověk se nesmí nechat odradit a pokud má předem vyměřený čas něco udělat, změnit, dokázat, měl by toho využít. Všichni museli začít, někdy.

Bytový fond MČ Brno-Vinohrady zahrnuje 1100 bytů a tvoří přibližně jednu pětinu celkových bytů na Vinohradech. Městská část Vinohrady byla postavena jako panelové sídliště v 80. letech 20. století na Židenickém kopci a ve své době byl stavební bytový soubor zajímavý tím, že se jednalo o první sídliště, které mělo barevně natřené fasády domů, oproti ostatním šedivým sídlištím, tak rozhodně vynikalo.

Dovolím si krátce představit některé oblasti svojí práce za uplynulé 2leté období.

Ve volebním období 2018-2022 jsme si na Bytovém odboru vytyčili několik priorit, řadu z nich se podařilo naplnit a na dalších se pracuje.

Jednou z důležitých a finančně nejnáročnější akcí se stala postupná výměna elektrorozvodů ve společných prostorách obecních domů (spočívala v obnově páteřních rozvodů, nových rozvodných skříní na chodbách domů, včetně výměny a rozšíření stávajících světel včetně pohybových čidel, instalaci nouzových osvětlení a výměnu domovních telefonů), ve kterých postupně budeme pokračovat v letošním i příštím roce. Největší rozsah prací probíhal v letech 2019-2020, kdy se podařilo takto proinvestovat kolem 53 miliónů korun. Současně jsme nechali zbudovat nové evakuační lůžkové výtahů v domě pro handicapované občany.

Výrazně se podařilo zlepšit úklidy ve všech obecních domech a také jsme zavedli novou službu domovníků, která se velmi osvědčila. Navíc v době, kdy naši zemi sužuje nebezpečná epidemie, to byli právě pracovníci úklidu a domovníci, kteří se ve zvýšené míře podíleli a doposud podílejí na čistotě a zvýšené hygieně společných prostor obecních domů.

Bylo třeba nastavit nová pravidla např. k přidělování obecních bytů a vymyslet řadu dalších administrativních věcí, aby vše lépe fungovalo.

Městská část Brno-Vinohrady rovněž začala nájemníkům od začátku roku 2020 nabízet možnost finančního příspěvku na rekonstrukci svého bytového jádra nebo možnost příspěvku na výměnu vchodových dveří od bytu.

Začali jsme taky kompletně rekonstruovat nově uvolněné obecní byty a stanovili vratné kauce.

Během těchto dvou let proběhla i řada dílčích větších či menších oprav.

Na rok 2021 rovněž plánujeme zbudování kamerového systému ve všech vstupních částech obecních domů a rovněž se budeme zabývat aktuálním stavem střech, které postupně přestávají plnit svoji funkci.

V rámci města Brna se v poslední době intenzivně řeší nový Územní plán, do kterého jsme zapracovali řadu připomínek ve prospěch naší městské části a kterému jsem se osobně dost věnoval.

Během posledního roku jsem stále více sledoval názory a postoje Starostů a nezávislých, nejen na úrovni obcí a krajů, ale především na parlamentní úrovni. Jsem přesvědčen o jasné vizi směřování další budoucnosti, kterou představují Starostové a nezávislí, právě v momentě letošní možné změny ve směřování naší země, o které budeme začátkem října rozhodovat.

Michal Krejsa

Autor: Jakub Krainer