Příjmy 37,356 miliardy a výdaje 37,989 miliardy korun – rada kraje na svém jednání 22. listopadu odsouhlasila návrh krajského rozpočtu na příští rok. Radní v návrhu uvolnili historicky nejvyšší částku do krajských silnic. Krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání 14. prosince 2023.

Do krajských silnic půjde v příštím roce podle návrhu rozpočtu 1,7 miliardy korun, což je nejvíce v historii. Správa a údržba silnic (SÚS JMK) má v tuto chvíli ve své správě 4302 kilometrů silnic I., II. a III. tříd. V posledních dvou letech uvolnil Jihomoravský kraj finance pro krajské silničáře maximálně v řádech stamilionů, na začátku letošního roku to bylo 761 milionů (pro srovnání – v roce 2016 šlo o 265 milionů korun).

Zkrátka nepřijdou ale ani ostatní oblasti. Například oblast životního prostředí a vodního hospodářství pokrývá v návrhu rozpočtu částka 252 milionů korun, zvýšenou podporu bude mít také venkov.

„Přidáváme peníze v Programu rozvoje venkova. Na rok 2024 máme pro obce, svazky obcí a místní akční skupiny připraveno 65 milionů, tedy o 10 milionů více než v letošním rozpočtu,“ komentuje předseda výboru pro regionální rozvoj a krajský zastupitel Radomír Pavlíček (STAN).

Kraj ale nezapomíná ani na své kořeny a kulturu. „Těší mě, že se na jižní Moravě daří pečovat o její tradice a kulturu. Pravidelně každý rok patříme ze všech krajů mezi nejštědřejší podporovatele této oblasti. V novém rozpočtu na kulturu navrhujeme vyčlenit 413 milionů korun,“ dodává náměstek hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu František Lukl (STAN).

Rozpočet myslí i na investice. Mezi největší investice přímo zahrnuté v návrhu rozpočtu patří například 200 milionů na obnovu S-centra Hodonín, 180 milionů na výstavbu Sanatoria Pálava, více než 116 milionů na rekonstrukci budovy Střední průmyslové školy chemické v Brně na Pionýrské, 71,4 milionu korun na přístavbu Střední školy Charbulova v Brně, 50 milionů na rekonstrukci výukového skleníku Střední zahradnické školy Rajhrad nebo 35 milionů na rekonstrukci gynekologicko-porodního pavilonu kyjovské nemocnice.

„Územní plánování má z rozpočtu finance potřebné na dokončení 3. aktualizace Zásad územního rozvoje JMK, která řeší koridory vysokorychlostních tratí. Podobně bude dokončená čtvrtá aktualizace, v rámci které dojde k uvedení Zásad územního rozvoje JMK do souladu s Politikou územního rozvoje ČR,“ říká k návrhu rozpočtu radní pro územní plánování Martin Maleček.

Příjmy 37,356 miliardy a výdaje 37,989 miliardy korun jsou v návrhu rozpočtu kvůli sjednocení metodiky krajů nově uváděny se započítanými transfery státního rozpočtu, na které kraje nemají vliv.  Jde o pravidelné příspěvky ze státního rozpočtu například na platy učitelů, výkon státní správy v přenesené působnosti, dotace poskytovatelům sociálních služeb nebo například dotace státu na evropské projekty, které kraj realizuje. Konkrétně v případě Jihomoravského kraje jsou v rozpočtu na rok 2024 zahrnuty transfery poskytované ze státního rozpočtu v celkovém objemu 25,7 miliardy. Ty „protečou“ rozpočtem, což se projeví zvýšením příjmů a výdajů rozpočtu o stejnou částku.

Výdaje jsou v návrhu krajského rozpočtu také vyšší o 633 milionů korun než příjmy, protože jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty úspory z předchozího období a také plánovaný úvěr na projekt Sanatoria Pálava, který však kraj nemusí využít.