MORAVSKÝ PÍSEK – Když se před dvěma lety projednávala v Senátu petice proti těžbě štěrkopísku u Moravského Písku, kterou podepsalo víc než jedenáct tisíc lidí, předsedkyně spolku Za vodu pro lidi Hana Habartová se zlobila: Již několik let dáváme najevo svou nespokojenost s přístupem státních orgánů, ale naše argumenty a obavy jsou stále zlehčovány a bagatelizovány.

Co ještě máme udělat, aby nás bylo slyšet? Zablokovat dopravu? Demonstrovat?

Tak radikální nakonec odpůrci těžby nebudou. Ale vzdát svůj boj proti těžařské společnosti České štěrkopísky a také úřadům nehodlají. Jejich další občanskou iniciativou, kterou chtějí upozornit na možná rizika těžby, bude zítřejší protestní pochod, kterého se zřejmě zúčastní několik stovek lidí. Společně chtějí znovu poukázat na to, že těžební prostor v těsné blízkosti strategického prameniště Bzenec-komplex ohrozí zásobování pitnou vodou pro 86 měst a obcí Jihomoravského kraje, konkrétně okresů Hodonín a Břeclav, a dvě obce Zlínského kraje. Celkem v nich žije více než 140 tisíc obyvatel.

Už jsme předložili petice, nesouhlasná prohlášení zastupitelstev, lidé posílali ministru životního prostředí obálky se štěrkem, kterých dostal asi tisíc. Vše pokojné už proběhlo. Přesto se ministr (Richard Brabec, ANO) vyjádřil, že nemůže nic dělat, protože přece rozhodují úředníci. Ale pokud rozhodují proti vlastním lidem, pak je potřeba to změnit,“ zdůvodňuje konání pochodu Habartová.

Lidé budou vyrážet ve 13 hodin z Moravského Písku, Veselí nad Moravou a Uherského Ostrohu. Cílem je místo plánované těžby, kde zazní výzva k jejímu zrušení. Vystoupit mají i hejtman Bohumil Šimek (ANO), senátorka Anna Hubáčková (KDU-ČSL), která za ochranu vody dlouhodobě bojuje, a řada starostů okolních obcí, z nichž některé dokonce vypraví autobusy.

Starostové se proti těžbě staví od samého počátku. Nyní se pustili do dalšího kola boje, tentokrát proti Českému báňskému úřadu, u nějž hledali zastání, když se odvolali proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Ten však jejich námitky smetl.

Podle senátorky Hubáčkové nabývá těžba nebezpečně reálné obrysy. „Jsem velmi zklamaná z postupů báňského úřadu i ministerstva životního prostředí, oznamuje s tím, že námitky obcí jsou relevantní. Přesto nebyly řádně vypořádány a obavy z ohrožení vodního zdroje těžby nebyly vyvráceny.“

Boj až do vyčerpání prostředků

Obce se proto rozhodly pro správní žalobu. Přijde nám absurdní, že v době klimatických změn, kdy je akutní nedostatek spodních vod, Český báňský úřad přiblížil možnost dobývání štěrkopísku přímo vedle vodního zdroje. K žalobě se tedy připojujeme a budeme bojovat až do vyčerpání všech možných prostředků,“ vyjádřil se například starosta Hodonína Libor Střecha (Hnutí pro Hodonín). Žalobu podal i kraj a také společnost Vodovody a kanalizace Hodonín. Těžba u Moravského Písku se připravuje už téměř sedm let. I když znalecké posudky ji vyhodnocovaly jako velké riziko pro vodní zdroj Bzeneckomplex, těžařská firma postupně dostává jedno razítko za druhým.

Odpůrcům se nezamlouvá ani samotný schvalovací proces. Třeba fakt, že pravomoc projekt posuzovat byla odebrána Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje, která se vyjadřovala velmi negativně a jasně vyjadřovala obavy o kvalitu pitné vody. Následně byla převedena na hygieniky Zlínského kraje, kteří vydali kladné stanovisko. Nestandardnost v postupech některých správních orgánů kritizovala i veřejná ochránkyně práv.

Lidé se obávají, že otevřením hladiny podzemních vod může dojít ke znečištění kapaliny, jež proudí do jejich jímacích studní. Strach mají také z povodní, při nichž by otevřená hladina mohla být kontaminována. A pokud by k znečištění došlo, neexistuje žádná adekvátní varianta, jak 140 tisíc lidí zásobovat pitnou vodou.

Těžba vodu ohrozit nemusí

Právní zástupce společnosti České štěrkopísky Pavel Josefus přitom ve svém dřívějším vyjádření obavy rozptyloval. Řada lokalit prokazuje, že při správně zvoleném způsobu a monitoringu lze bez problémů provozovat těžbu v blízkosti vodního zdroje.

Dokonce existují lokality, kde obojí koexistuje v jednom těžebním jezeru,“ poukázal s odkazem na projekty ve Veselí nad Lužnicí, Hulíně, Zaječí nebo Bohumíně. Štěrkopísek se tam těží už řadu let, aniž by došlo k jakémukoliv ohrožení vody.

Protestní pochod se měl uskutečnit už v dubnu, ale kvůli koronaviru musel být přeložen. I nyní bude jeho program, jenž původně počítal s větším happeningem, poněkud osekaný. V místě těžby zabere zhruba třicet minut. Lidé si tu budou moct prohlédnout i interaktivní prvky, jako například model podloží místa těžby či animační situaci povodní na tomto území. Na místě budou také odborníci, kteří zodpoví případné dotazy. „Je absurdní, že v době akutního nedostatku spodních vod úřad přiblížil dobývání vedle vodního zdroje,“ říká Libor Střecha, starosta Hodonína.

Autor: Jakub Krainer