Už druhý týden se školáci ve Šlapanicích na Brněnsku učí v novém pavilonu základní školy, kam se jich vejde až tři sta. Výstavba nového objektu přišla na víc než 120 milionů korun.

Nový pavilon Základní školy Šlapanice přivítal první žáky minulý týden v úterý, kdy začal školní rok 2020/2021. „Objekt je navržený pro deset tříd, tedy tři stovky žáků. Ti se učí v nové budově s moderním zařízením. Součástí pavilonu jsou i relaxační zóny, kde je například možné si zahrát stolní fotbálek. V budově je také jídelna a družina,“ upřesnila Hana Válková ze šlapanické radnice.

Podle ní se základní škola pohybovala již na hranici své kapacity. Stavělo se na pozemku v areálu školy, což zajistí dostatečnou a plynulou komunikaci mezi kmenovou školou, školní jídelnou i tělocvičnou a bazénem.

„Stavba nového pavilonu byla v podstatě jedinou možnou variantou, protože město nemělo volné pozemky k výstavbě v jiném místě na svém katastru. A stavba v jiné lokalitě ve Šlapanicích by navíc znesnadňovala komunikaci uvnitř školy. Postavit zcela novou školu by navíc přineslo dodatečné náklady na vedení a řízení této školy, nutné nové prostory tělocvičny či kuchyně,“ upřesnila starostka Michaela Trněná.

Pro novostavbu pavilonu vybrali projektanti pozemek ve svažitém terénu v areálu ZŠ Šlapanice nad bytovými domy Na Zahrádkách a vedle venkovního sportoviště. „Pozemek se rozdělil na dvě terasy. Na horní rovinaté ploše probíhá výstavba nové sportovní haly – tedy školní pavilon G. Na dolní rovinaté ploše pak architekti navrhli dvoupodlažní objekt,“ doplnila Válková.

Dotace na výstavbu nového školního pavilonu ve Šlapanicích poslalo ministerstvo financí a projekt za více než 121 milionů korun finančně podpořil také Jihomoravský kraj, který uhradil vybavení interiérů.

Zdroj: Brňan.cz, projekty města Šlapanice