Sněmovna dnes již v prvním čtení zamítla návrh poslanců Starostů, aby vodní zákon upřednostňoval zachytávání a shromažďování srážkových vod ze staveb a jejich následné využití. Podle navrhovatelů měla změna zákona umožnit například využít tuto vodu k závlaze a snížit její spotřebu.

Vláda však již dříve vyjádřila s touto předlohou nesouhlas. Se stanoviskem vlády se ztotožnil zpravodaj Karel Tureček (ANO) a navrhl zamítnutí. “Vody ubývá a zalévat kvalitní pitnou povrchovou či podzemní vodou je luxus, který si již nemůžeme dovolit,” řekla za předkladatele poslankyně Jana Krutáková. Poslanci Starostů v důvodové zprávě uvedli, že zmíněný způsob nakládání se srážkovými vodami je možný i dnes, podle nich však není povinně zvažován jako první možnost. Současný stav podle předkladatelů upřednostňuje vsakování dešťové vody a nepodporuje jejich využití. Tím zvyšuje požadavky na využití jiných vodních zdrojů. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že předkladatelé se vlamují do otevřených dveří, protože zákon již vsakování preferuje.

Předkladatelé chtěli ve vodním zákoně upravit požadavky na stavby z hlediska nakládání se srážkovými vodami. Stejně tak chtěli upravit podmínky pro využití srážkových a odpadních vod k závlaze pozemku a podmínky pro vypouštění vod ze záchodů do podzemních vod přes půdní vrstvy. Současně navrhli, aby bylo možné bez povolení vodoprávního úřadu využít k závlaze pozemku srážkové i odpadní vody se stanovenými vlastnostmi.

Vláda však letos v lednu zaujala k návrhu nesouhlasné stanovisko. Podle ní je nesystémové předkládat samostatně takovou změnu zákona, když je ve Sněmovně vládní novela vodního zákona. Tato novela podle vlády upravuje problematiku vhodnějším způsobem. Poslanci tuto vládní novelu dnes projednali na mimořádné schůzi a odeslali ji do závěrečného schvalování. Se změnou pořadí nakládání s vodami však vláda v obecné rovině souhlasila.

Zdroj: nase-voda.cz