Zastupitelé dnes zadali odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje vypracování studie proveditelnosti transformace zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem do jedné příspěvkové organizace a posoudit možnosti centralizace v oblasti nákupu.

„Změny ve fungování krajských nemocnic jsou pro zvýšení kvality péče a udržitelné financování nezbytné. Jedna příspěvková organizace a centrální nákupy pomohou jižní Moravě zajistit efektivnější poskytování služeb. Změny v lůžkovém fondu jsou nevyhnutelné a my chceme, aby proběhly nikoliv na základě dojmů, ale datové analýzy. Koncepce nám umožní také lepší vzdělávání zdravotnických pracovníků a profitovat z toho budou všichni občané Jihomoravského kraje,“ říká předseda klubu zastupitelů Starostů pro jižní Moravu Drago Sukalovský. „Dnes schválený dokument je dobrým startem, kraj však čeká ještě hodně práce k tomu, aby k nutným změnám skutečně došlo,“ dodává Sukalovský.

Oblast zdravotnictví Jihomoravského kraje dosud nebyla zastřešena žádným koncepčním dokumentem. Zdravotnictví obecně prochází komplikovaným obdobím, mezi jehož průvodní znaky patří nedostatek lékařského i nelékařského zdravotnického personálu, velký investiční dluh zdravotnických zařízení, nedostatečné či nerovnoměrné finanční ohodnocení zdravotních výkonů a mnoho dalších faktorů. Jihomoravský kraj provozuje 1/3 v kraji dostupných lůžek a nevystupuje tudíž v roli dominantního poskytovatele. Ambicí Koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025 proto není promlouvat do směřování Jihomoravským krajem nezřizovaných zdravotnických zařízení, ale zajistit co nejefektivnější poskytování zdravotních služeb v krajem zřizovaných organizacích – to však v těsné spolupráci napříč zdravotnickým sektorem.

Zastupitelstva Jihomoravského kraje se dnes přiklonilo ze čtyř původních scénářů k variantě nazvané Krajská soustava zdravotnictví. Usnesení ukládá odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje zadat vypracování studie proveditelnosti transformace zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem do jedné příspěvkové organizace a to se zachováním současných identifikačních čísel poskytovatele zdravotních služeb (IČZ), a posoudit možnosti centralizace v oblasti nákupu.

Základní vizí Koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025 je trvale udržitelné, kvalitní a dostupné zdravotnictví v Jihomoravském kraji.

Vize je rozpracována do jednotlivých globálních cílů:

  • Ekonomická optimalizace a transformace nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem,
  • Optimalizace a racionalizace lůžkového fondu poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem,
  • Optimalizace a racionalizace poskytování zdravotní péče v Jihomoravském kraji,
  • Stabilizace personálního zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem,
  • Podpora subjektů nezřizovaných Jihomoravským krajem,
  • Posílení metodické pomoci poskytovatelům zdravotní péče v Jihomoravském kraji,
  • Elektronizace zdravotnictví v Jihomoravském kraji,
  • Zlepšení mediálního obrazu poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem,
  • Rozvoj koncepční spolupráce.

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..