Brněnští radní odsouhlasili spuštění projektu Rodičovských voucherů, který měli Starostové v Brně v předvolebním programu. Vouchery budou podporovat volnočasové aktivity brněnských dětí. Během roku budou moci rodiče využít 4 000 korun ve formě kreditů na uhrazení části nákladů za kroužky, které jsou organizovány ve školním roce, prázdninové tábory nebo školy v přírodě. Vše půjde vyřešit online v novém modulu Brno iD.

Vouchery na pokrytí části nákladů za kroužky pro děti budou rodiče moct čerpat od začátku ledna 2024. Systém je ale spuštěný už nyní, aby se s ním mohli rodiče v klidu seznámit.

„Rodičovské vouchery jsou určeny hlavně rodinám, které si nemůžou dovolit svým dětem zaplatit volnočasové kroužky. Chtěli bychom, aby se děti mohli věnovat aktivitám, které je baví a naplňují, proto je pro první ročník projektu vyčleněno 100 milionů korun z rozpočtu města,“  upřesnila radní pro školství Irena Matonohová (STAN).

V rámci této částky bude možné podpořit až 25 tisíc dětí. Rodičovské vouchery se budou týkat dětí ve věku 6 až 18 let a budou si o ně žádat za své děti jejich zákonní zástupci. Následně město Brno rozhodne o poskytnutí daru ve formou voucheru. Podmínkou je trvalé bydliště v Brně a české občanství. Z voucherů ale nebude možné hradit celou částku kroužku.

„Minimální míra spolufinancování rodiči byla nastavena na 20 % částky, ale konkrétní parametry si nastavují přímo organizace, a to mezi 20 a 80 % ceny. Následně zbývající část bude hrazena prostřednictvím kreditů z Brno iD,“ pokračuje Matonohová.

Kromě nutné spoluúčasti rodičů je další podmínkou pro využití Rodičovský voucheru roční čistý příjem rodiny, a to maximálně ve výši 750 tisíc korun. Toto rodič dokládá podle výpočtu přímo při žádosti potvrzením čestného prohlášení.

Celý projekt je navržen tak, aby minimalizoval administrativní zátěž pro všechny účastníky – rodiče, volnočasové organizace i město. Organizacím, které se do projektu připojí, bude v e-shopu městských služeb Brno iD vytvořen účet k administraci pořádaných volnočasových aktivit, akceptaci převáděných kreditů, eventuelně jejich odmítnutí. Částka bude následně vyplácena hromadně jednou za měsíc za všechny nahlášené děti. Rodiče si při uplatnění kreditů vyberou organizaci, kam dítě chodí a vyplní: název kroužku, datum začátku, cenu, výši kreditu a další údaje dle pokynů. Může do nich patřit variabilní symbol, pomocí kterého následně organizace spáruje platby z voucheru s doplatkem rodiče. Následně odešle nabídku kreditů. Tu musí organizace přijmout v aplikaci, čímž se kredit uplatní a do měsíce jej město proplatí.