Nová splašková kanalizační síť je v plánu pro obyvatele vyškovské místní části Pařezovice.   

„Splaškovou vodu z třinácti trvale obydlených domů dvakrát do roka vyvážíme, rekreanti však likvidaci zajišťují sami. Připojení na vodovodní síť tam v příštím roce nutně vyvolá zvýšenou produkci odpadních vod,“ vysvětlil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Město kvůli tomu usiluje o získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rozhodnutí ovlivní harmonogram prací. „Ochrana vodních zdrojů a budování kanalizací přitom mívá dotační podporu až do pětaosmdesáti procent uznatelných nákladů,“ doplnil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Samozřejmostí má být připojení ke stávající síti Vodovodů a kanalizací Vyškov. Odkanalizování Pařezovic by po úspěšném získání dotace v příštím roce následovalo nejdříve až v roce 2022. Rozsah potřebné úpravy povrchů zatím není jasný. Podle vedení města je nejdříve potřeba vypracování projektové dokumentace.

Zdroj: vyskovsky.denik.cz