S náklady na restaurování měl pomoci dotační titul Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020. Město mohlo dosáhnout až na 50 tisíc korun, s žádostí ovšem úspěšné nebylo. „Uvidíme, jak budou v rámci úsporných opatření vypadat následující měsíce. Opravit kříž každopádně chceme, na tom se nic nemění,“ prohlásil místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Kroky souvisí s loňskou prezentací možností rozvoje péče o památkové objekty ve Vyškově, se kterou se na jaře seznámili radní města. Schválili tehdy směr, kterým by se péče o památkové objekty měla ubírat, a debatovali o jednotlivých investicích. „Chceme jejich hodnoty zachovat pro další generace,“ zdůraznil vyškovský místostarosta.

Další z podstatných stop je záměr darování hradeb v Pivovarské ulici včetně pozemku ze soukromých rukou městu. „V ulici stojí dva segmenty někdejších městských hradeb. Jeden, delší, patří městu a je již opravený. Druhý úsek je v soukromých rukou, vlastníci nám jej nicméně chtějí darovat. Naším cílem je pochopitelně i druhý segment opravit, náklady by se měly pohybovat ve výši zhruba 300 tisíc korun,“ popsal místostarosta Kachlík. S obnovou by znovu měly pomoci dotační tituly. „Nechali jsme vypracovat geometrický plán a odborné ocenění tohoto segmentu hradeb, na jejichž základě dojde po projednání v orgánech města k převodu hradeb do majetku Vyškova. Poté přijde na řadu obnova, počítáme s využitím dotačních prostředků z ministerstva kultury, a to konkrétně z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,“ přiblížil referent pro památkovou péči Petr Bařinka.

Dotace budou hrát nemalou roli rovněž v případě opravy krovu, výměny střešního pláště a klempířských prvků a opravy stropu objektu bývalé synagogy. Náklady, se kterými od podzimu počítá městský rozpočet, dosáhnou výše 3,9 milionu korun.

Zdroj: vyskovsko.info