Vyškov nechá opravit střechu bývalé synagogy, plechová střešní krytina na objektu už je takzvaně dožilá, poškozený je i krov a další její části. Oprava přijde bezmála na 3,9 milionu korun, hotovo by mělo být na konci února 2021.

V tiskové zprávě to uvedl mluvčí radnice Michal Kočí.

Synagoga byla výjimečná tím, že je přímo na náměstí. Židovské modlitebny bývaly stavěné v ústraní nebo alespoň v bočních ulicích, na náměstích zřídka. Loni ji Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku.

Objekt byl postaven v roce 1885 v maurském stylu s bohatě členěnou fasádou. Má neckovou střechu, strop je plochý, avšak opatřený mohutnými fabiony tvořícími v interiéru „falešnou“ klenbu. Autor je neznámý. „Bývalá synagoga si větší investici rozhodně zaslouží. Zhruba poslední dekádu řemeslníci každoročně vyspravili střechu pokaždé přibližně v padesátitisícovém rozsahu, takový postup se už ale pro celkově se zhoršující stav ukázal jako neudržitelný. A samozřejmě ve výsledku neefektivní,“ uvedl místostarosta Josef Kachlík (Volba pro město).

Investiční akce obnáší opravu krovu, která spočívá ve výměně dožilých částí a jejich nahrazení replikami. Řemeslníci také vymění bednění střechy a střešní krytinu, nově bude z měděného plechu. V rámci oprav klempířských prvků se zaměří na odvod srážkových vod tak, aby nezatékalo mezi bývalou synagogu a sousední objekt.

Součástí investiční akce je i oprava podbití a omítek stropu v místech poškození. „V této souvislosti necháme provést průzkum omítkových a nátěrových vrstev, který potvrdí, nebo vyloučí dřívější existenci případné dekorativní výmalby,“ uvedl referent pro památkovou péči městského úřadu Petr Bařinka.

Město na opravu získalo dotaci 800.000 korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury. Celková výše investice je bezmála 3,9 milionu korun.

Na základě smlouvy o výpůjčce budova nyní slouží Církvi československé husitské. Je nicméně snahou ji více otevřít veřejnosti. Nabízí se i pořádání koncertů nebo pořádání výstav.

Původnímu účelu synagoga nesloužila dlouho. Už v meziválečném období ji židovská obec prodala městu, které v ní zřídilo muzeum, po druhé světové válce se přizpůsobila potřebám Církve československé husitské. Na počátku devadesátých let město nechalo opravit fasádu, interiér pak v roce 2002.

Zdroj: seznamzprávy.cz