Startujeme nový projekt STAN DONÁTOŘI Tišnovsko

Startujeme nový projekt STAN DONÁTOŘI Tišnovsko

Vážení kolegové, registrovaní příznivci a členové hnutí STAN, dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s naším projektem, který jsem inicioval a jsem jeho garantem v regionálním měřítku Jihomoravského kraje. S T A N DONÁTOŘI Tišnovsko se ZASTANou slabých!! Ve...
Šlapanice: Investice na rok 2021? Dokončí rozšíření hřbitova i sanaci Cukrovaru

Rekapitulace roku podle starostky Šlapanic

Letošní rok 2020 byl rokem, který byl pro Šlapanice a Bedřichovice výjimečný. Ne kvůli pandemii Covidu, ale díky naprosto nebývalé investiční aktivitě města. A jsme rádi, že se za uplynulým rokem můžeme ohlédnout s tím, že se plánované akce podařilo dokončit v...