Vážení spoluobčané,

z důvodu šíření koronaviru COVID-19 je doporučeno co nejméně opouštět obydlí. Žádáme vás o maximální obezřetnost pro vaše bezpečí a dodržování nařízení vlády. Aby jste nebyli nuceni vycházet každodenně z domu za nákupy, nabízí vám město Kuřim donášku nákupu domů. Nabídka platí pro občany Kuřimi ve věku 70 let a více.

Jak celá věc funguje?

Objednávku uděláte telefonicky na tel. čísle 722 951 205 – objednat lze základní potraviny, drogerii a léky. Nákup bude chystán a roznášen dobrovolníky vybavenými ochrannými prostředky (roušky, rukavice desinfekční prostředky).

Donášku nabízíme 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek, kdy vám bude nákup doručený až do domu. Objednávat je možné každý pracovní den od 8 do 13 hodin.

Objednávky na pondělní nákup je třeba učinit v pondělí do 13 hodiny, pozdější objednávky budou vyřízeny roznáškou ve čtvrtek. Objednávky na čtvrteční nákup je potřeba zatelefonovat nejpozději ve čtvrtek do 13 hodiny. Doručení zboží pak bude probíhat odpoledne od 16 hodin (podle množství objednávek)

Hodnota nákupu bude MěÚ Kuřim evidována u každého nakupujicího a platba bude sdružená za všechny nákupy jednou za 2 týdny. Peníze za nákupy bude vybírat pracovník města. POZOR – zálohy se nevybírají. Služba je bez jakýchkoliv dalších poplatků. PENÍZE PŘEDÁVEJTE POUZE DŮVĚRYHODNÉ OSOBĚ, KTERÁ BUDE PŘESNĚ ZNÁT VAŠI ÚTRATU. 

Jeden nákup je omezen částkou nejvýše 1 000 Kč.

Zdroj: MěÚ Kuřim