Společným kandidátem hnutí STAN a Pirátů ve volebním obvodu č. 57 Vyškov je lékař Karel Zitterbart. Tento nezávislý kandidát pracoval více než 15 let jako dětský onkolog ve fakultní nemocnici v Brně a v současnosti zde vede svou vlastní ordinaci. V případě svého zvolení by se chtěl zaměřit na téma dostupné zdravotní péče a ochrany přírody. 

 

Karel Zitterbart rané dětství prožil v Řícmanicích, v současné době bydlí v Mokré-Horákově. Vystudoval nejprve gymnázium v Zastávce u Brna a následně Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Po studiích nastoupil na Kliniku dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno, kde se staral o děti s nádory a vzácnými chorobami. Po celou dobu práce onkologa také působil jako vyučující na Masarykově univerzitě. V loňském roce otevřel vlastní ordinaci praktického dětského lékaře, kde pečuje o přibližně tisíc dětí z Brna a dalších koutů Jihomoravského kraje.

V Senátu by se chtěl zaměřit především na problematiku dostupné zdravotní péče a ochrany přírody. Jako lékař ví, že právě s dostupností zdravotní péče je v některých oblastech veliký problém. Dle něj však není neřešitelný.

„Cílem je, aby měl každý ve své či blízké obci šikovného dětského a praktického lékaře. V dojezdové vzdálenosti dobrý „oblastní špitál“ a v krajském městě specializované centrum. Nezbytná je také podpora a rozvoj domácí péče, včetně hospicové a následné péče, a to i v odlehlých regionech,“ přibližuje své programové cíle Karel Zitterbart.

Jako druhé klíčové téma vnímá ochranu přírody. „Bez zdravé krajiny není možný zdravý život. Z pozice senátora proto budu hájit veškeré kroky, které povedou k většímu respektu k přírodě. Z pohledu zákonodárce jde především o transparentní účast veřejnosti při ochraně krajiny, např. při projednávání studií o dopadech staveb na životní prostředí,“ říká Karel Zitterbart.

Ačkoliv si uvědomuje, že cíle, které si vytyčil, nebude jednoduché splnit, zůstává optimistou. „Vím, co udělat pro děti a jejich zdravou budoucnost, vím jak pomoci jihomoravským regionům. A z mé každodenní praxe umím naslouchat lidem a řešit jejich problémy. Dovolte mi tedy přenést krédo ‚správná diagnóza, moudré řešení, obecný prospěch‘ z mé ordinace přímo do Senátu,“ shrnuje Karel Zitterbart.

Velmi pozitivně se k Zitterbatově kandidatuře staví předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan: „Karla Zitterbarta, našeho experta pro oblast zdravotnictví v hnutí STAN, si nesmírně vážím pro jeho odbornost, vynikající pověst, klid a nadhled. Všechny tyto vlastnosti by dobrý senátor měl mít a já jsem velmi rád, že bude Karel v politice reprezentovat barvy právě hnutí STAN.” Podporu má také od předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše. „Současná politická situace v naší zemi potvrzuje význam Senátu i důležitost zastoupení demokratické opozice v něm. S Piráty se snažíme podporovat kvalitní osobnosti v kandidatuře, ať už se jedná o kandidáty naše nebo jiných demokratických stran a hnutí. Proto jsem rád, že můžeme podpořit kandidaturu pana doktora Karla Zitterbarta.“

„Je potřeba obrátit list” – toto je hlavní motto, které si Karel Zitterbart zvolil pro svou předvolební kampaň. „Je nezbytné více naslouchat lidem a aktivně řešit problémy, které je trápí. Na mém Facebooku či mailu se mě tedy může kdokoliv na cokoliv zeptat. Rád se zapojím do konstruktivní diskuze.“ Kromě aktivity na sociálních sítích se chce doktor Zitterbart s občany i aktivně setkávat. Proto má na srpen a září naplánovanou řadu akcí v celém jihomoravském regionu.

Kontakty pro média:

● Markéta Baráková ○ Mail – marketa.barakova@slashpr.cz ○ Telefon – 739076826

● Karel Zitterbart ○ Mail – karel.zitterbart@gmail.com ○ Facebook – https://www.facebook.com/kareldosenatu/