Náměstí Osvobození, jedno ze dvou kuřimských náměstích, vzniklo v padesátých a šedesátých létech. V posledních letech sice poněkud změnilo svoji podobu k lepšímu díky rekonstrukci kulturního domu a obytných domů s obchody v jeho východní části, podoba centrálního prostoru se však od padesátých let nijak nezměnila, není v dobrém technickém stavu a dnes již potřebám města a lidí v něm příliš nevyhovuje.

Základním prvkem úpravy náměstí je přesun silnice II/386. Ta v současné době zasahuje do náměstí tak, že zužuje funkční prostor před kulturním domem a zasahuje do jeho průmětu do náměstí. Vozovka se přesune především v jižní části náměstí o několik málo metrů směrem k východní frontě domů. Tím se uvolní prostor v profilu kulturního domu, který může být celý využitý pro zamýšlenou společensko-obchodní funkci náměstí.

Po mnoha letech spíše opatrného našlapování kuřimské zastupitelstvo rozhodlo o přípravě rekonstrukce náměstí. Studii na jeho novou podobu zpracoval brněnský Ateliér RAW, který má za sebou zdařilé rekonstrukce náměstí např. Mierového námestia v Trenčíně, Zelného trhu v Brně či náměstí v Ostravě, Jeseníku či Šternberku.

Z náměstí bude centrum společenského života

Na studii nové podoby náměstí začali architekti studia RAW pod vedením Tomáše Rusína pracovat již v roce 2019. Návrh byl hotov v loňském roce, problémy s epidemií covidu však přinesly zpoždění v jeho projednávání a dosud také nebylo možné představit návrh kuřimské veřejnosti a projednat ho s ní. Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace nelepší a není možné svolat žádné veřejné projednání návrhu, rozhodla se rada města návrh projednat formou online představení a stejnou formou také odpovědět na dotazy a připomínky kuřimských občanů. Představení a diskuse se bude konat ve čtvrtek, 18. února od 17 hodin.

Podívejme se tedy, co návrh rekonstrukce nám. Osvobození přináší. Základní myšlenkou návrhu je přeměna náměstí tak, aby se stalo ve spojení s kulturním domem centrem kuřimského kulturního, společenského a také obchodního života. Jeho nová podoba by tedy měla být taková, aby se na něm mohly konat jak oblíbené městské akce jako je třeba Svátek vína, Masopust či Mikulášská nadílka pro děti, tak také případné jiné akce včetně trhů nebo koncertů. Tomu je přizpůsobena především část navazující na kulturní dům, kde převažuje dlažba doplněná zázemím a zařízením pro kulturní akce či prodejní stánky. Chybět nebude ani mobiliář (lavičky, odpadkové koše) či vodní prvky. Dále od kulturního domu začíná nad dlažbou postupně převažovat zeleň a náměstí je u vozovky do ulice Zborovské zakončené parčíkem. V jihozápadním rohu náměstí situují projektanti lehkou přízemní stavbu, v jejímž podzemí jsou umístěny skladové prostory a technické zázemí pro provoz náměstí, případně veřejné WC. Přízemí budovy může sloužit jako menší galerie. Vše doplňuje zeleň včetně stromů a keřů.

Přesunuta bude vozovka i pomník osvoboditele

Základním prvkem úpravy náměstí je přesun silnice II/386. Ta v současné době zasahuje do náměstí tak, že zužuje funkční prostor před kulturním domem a zasahuje do jeho průmětu do náměstí. Vozovka se přesune především v jižní části náměstí o několik málo metrů směrem k východní frontě domů. Tím se uvolní prostor v profilu kulturního domu, který může být celý využitý pro zamýšlenou společensko-obchodní funkci náměstí.

Přesun vozovky je věcí Jihomoravského kraje, který je vlastníkem komunikace. Projekt přesunu a rekonstrukce vozovky se blíží dokončení a naší snahou je rekonstrukci dostat do investičního plánu Jihomoravského kraje již na letošní rok.

Podél vozovky na východní straně náměstí vznikne podélné parkoviště s novým obslužným chodníkem. Upraven a osvětlen bude přechod pro chodce na jižní hraně náměstí. Navýší se i kapacita parkoviště na straně západní, kde namísto parkování podélného bude parkoviště šikmé. Na této straně také vznikne prodloužením vozovky nový příjezd ke kulturnímu domu, návrh však počítá s tím, že bude pro běžný provoz uzavřený a otevírat se bude v případě potřeby při akcích. Nově nebude sloužit prostor přímo před kulturním domem jako běžné parkoviště, bude zde ovšem možno zaparkovat při větších akcích.

V nové poloze by měl být umístěn pomník osvoboditele. Jeho stávající centrální poloha prakticky znemožňuje využití celé plochy před kulturním domem, navíc pro dodržení piety není vhodné okolí pomníku přeměnit v taneční parket nebo trh. Pomník navrhují tvůrci nové podoby náměstí umístit v jihozápadním kvadrantu náměstí s tím, že nově pietně upraveno bude okolí pomníku. Měnit se nebude jižní část náměstí směrem k ulici Zborovské.

Jak již bylo uvedeno, veřejná online debata k rekonstrukci náměstí se bude konat ve čtvrtek, 18. února od 17 hodin. Odkaz na besedu bude zveřejněn na webu a facebookových stránkách města. Své dotazy však můžete zasílat již dnes, a to mailem na adresu namesti@kurim.cz.

Zdroj: regionkurimsko.cz