Neslibujeme občanům nic, co bychom z pozice hejtmana či krajských zastupitelů nemohli nebo snad nechtěli splnit. Jsme si vědomi našich pravomocí a chceme je plně využít ve prospěch všech Jihomoravanů. Nesnažíme se nikoho uchlácholit planými sliby, chceme se o tento kraj opravdu postarat. Naše programové priority jsou proto jasné a především uskutečnitelné.

Představujeme je v sedmi základních kategoriích:

  • Zastavíme dlouhodobě nespravedlivé financování kraje
  • Zlepšíme dopravu a územní plánování města a postaráme se o nutné opravy silnic a mostů
  • Postavíme se za dostupné zdravotní služby i v menších městech 
  • Podpoříme rozvoj vědy ve školství a pilotně ověříme model “reálné střední školy”
  • Podpoříme lokální podnikání šetrné k přírodě a životnímu prostředí
  • Postaráme se o regionální rozvoj, aby byl venkov dobrým místem pro život
  • Podpoříme neziskový sektor sociálních služeb v jejich péči o potřebné

Těšíme se, až tyto body přivedeme v život, a doufáme, že u toho budete spolu s námi!