Soutěž eOsobnost magazínu eGovernment se zabývá oceněním veřejně činných osobností, které se věnují rozvoji a popularizaci elektronizace veřejné správy v ČR. Letos byl oceněn i předseda STAN v Jihomoravském kraji Radomír Pavlíček.

Radomír Pavlíček získal třetí místo v soutěži eOsobnost eGovernmentu 2020 v kategorii obcí. V pozici předsedy výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje se panu Pavlíčkovi podařilo implementovat v dobrovolném svazku regionu Tišnovsko SMART technologie a definoval tak oblasti, ve kterých přinesou technologické změny a digitalizace obecně kýžený efekt pro úřady.

“Děkuji za ocenění mé dosavadní práce, i nadále se budu snažit jako starosta i jako předseda výboru pro regionální rozvoj o implementaci podobných projektů do veřejné správy. Ukazuje se, že i pod vlivem současné pandemie je stále více žádoucí možnost pro občany komunikovat s úřady pomocí moderních technologií,” říká Radomír Pavlíček.

“Digitalizace veřejné správy usnadňuje občanům život, šetří jejich peníze i čas. Nadále se proto budu společně s kolegy ze STAN snažit o rozšiřování technologií do běžného života občanů,” dodává Pavlíček.

Soutěž se dále snaží poukázat na skutečnost, že přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.

Soutěž funguje následujícím způsobem:

1) Čtenáři magazínu eGovernmentu mají možnost nominovat osobnosti z veřejného života, jež se podle jejich názoru nejvíce zasloužily o rozvoj v oblasti elektronizace a popularizace veřejné správy.

2) Existuje pět oceňovaných kategorií:

eOSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ / OBCÍ: jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti určité městské části nebo obce

eOSOBNOST MĚST: jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti města městské části

eOSOBNOST KRAJŮ: jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti kraje či několika krajů ČR

eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ: jedná se o osobnost, která se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení projektu či normy s konkrétním dopadem v oblasti celé ČR

eOSOBNOST ZA CELKOVÝ PŘÍNOS: 
pokud máte pocit, že je někdo, kdo se věnuje elektronizaci veřejné správy tak dlouho a tak intenzivně, že překračuje hranice uvedených kategorií, můžete je nominovat na titul eOsobnost za celkový přínos. Bude se jednat o ohodnocení šíře záběru této osobnosti, nebo její celoživotní přínos.