Rozhovor se starostou obce Bílovice nad Svitavou Mgr. Miroslavem Boháčkem pro epravo.cz. Bílovice nad Svitavou se nachází severně od Brna, s nímž jsou spojeny přes městskou část Maloměřice-Obřany autobusovou linkou. Do centra jihomoravské metropole se občané dostanou vlakem za deset minut.

Obec má bohatou kulturní historii a tradici. V první polovině minulého století byla vyhledávaným místem výletníků a je spojena s mnoha známými osobnostmi kulturního života,  např. novinářem a spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem, básníkem S. K. Neumanem, bratry Josefem a Karlem Čapkem nebo Marií Majerovou. Tato vesnice se může  pochlubit i jedním zajímavým prvenstvím, jímž je Pomník obětem první světové války z roku 1915, který vybudovali členové místního  Sokolu z podnětu právě R. Těsnohlídka.

Krásná příroda a blízkost velkoměsta se stala v uplynulých 20 letech atraktivním  lákadlem pro bydlení a proto  počet obyvatel vzrostl téměř o polovinu. V současné době je k trvalému pobytu evidováno  tři a půl tisíce obyvatel. Tato skutečnost je na jedné straně pozitivní, nicméně to  přináší i nemalé problémy pro vedení obce a mnoho různých zásadních rozhodnutí.

Pane starosto, začneme shrnutím života v obci, jak jste vlastně začínal v komunální politice?

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2010, kdy jsem byl zvolen místostarostou. V roce 2012 pak náhle zemřel starosta a já jsem se stal starostou obce. Pochopitelně nějaký čas trvalo, než jsem se zorientoval v dané  problematice. Začal jsem se pídit po kursech, školeních a seminářích  o legislativě a vůbec po  právních předpisech a zákonech spojených s problematikou obcí. V té době bohužel obec stagnovala, nic se nebudovalo, nic nefungovalo, chyběla místa ve školce, ve škole a nebyla vyřešena infrastruktura obce. Bylo toho mnoho a smyslem bylo začít budovat a zlepšovat především infrastrukturu a vlastně život v celé obci.

Jaké problémy se zpočátku zejména vyskytly? S čím jste se musel potýkat? Jak jste to zvládli?

Ze začátku jsem se musel vůbec zorientovat v systému a problematice komunální politiky, tzn. nastudovat zákon o obcích, správní řád a mnoho  souvisejících právních předpisů. Objevovaly se neustále nové a nové problémy, které nečekaně vyplouvaly na povrch. Každý měl vše údajně domluveno, ale bohužel bez náležitých smluv. Musel jsem proto nejdříve vypracovat a nastavit celý nový systém úřadu a začal jsem tím, že jsme vytvořili místo tajemníka. Tím to dostalo nějakou formu a vše se pomalu začalo  rozjíždět.

Čeho jste na obci dosáhli a co považujete za úspěch?

Od roku 2012, kdy jsem se stal starostou, až do současnosti jsme realizovali několik velkých i menších projektů. Celkově se nám podařilo život v obci rozhýbat, což dokumentuje i zvýšení počtu obyvatel. Realizovali jsme např. protipovodňová opatření ve výši 1 mil. Kč, elektronické služby pro občany ve výši 8 mil. Kč a zabezpečili jsme sociální bydlení pro občany za 19 mil. Kč, rozšířili jsme budovu mateřské školy v hodnotě  17 mil. Kč a vybudovali přístavbu základní školy v částce 7 a půl mil. Kč. Do dalších menších či větších projektů jsme vložili dalších několik milionů. Základní potřeby občanů v obci zabezpečují lékařská zařízení, restaurace, prodejny potravin a dalšího zboží, benzínová čerpací stanice a jiná  zařízení občanské vybavenosti.

Jak jste uvedl, vaše obec investovala do různých projektů mnoho milionů. Nemáte náhodou  problémy se zadlužeností a jak v této souvislosti využíváte dotace?

Investovali jsme sice hodně prostředků obce, ale vždy to byla cca 15% spoluúčast. Vyjimkou byla výstavba obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že se zvýšilo rozpočtové určení daní, mohli jsme si dovolit více budovat. Hlídali jsme rozpočet a podle toho budovali a hledali dotační možnosti. Dávali jsme si ale velký pozor,  abychom se moc nezadlužovali.

Obec má  bohatou kulturní  tradici, jak na toto dědictví navazujete? A co děláte pro vzdělávání vašich občanů?

Jak už jsem se zmínil, zabezpečili jsme rozsáhlou výstavbu a přístavbu mateřské školky a základní školy. Na základní škole jsme vybudovali nové odborné učebny včetně jejich vybavení. V rámci zlepšení komunikace mezi občany bylo vytvořeno nové komunitní centrum a knihovna. Máme poměrně rozšířené sportovní aktivity. Občané se zabývají tradičními sporty, jako je kopaná, tenis, atletika a další. Mateřské centrum Žirafa organizuje rozmanité zábavné a vzdělávací akce.

V zastupitelstvu jste od roku 2012. Co se od té doby podařilo a co zatím ne?

Podařilo se toho hodně. Mezi největší a zásadní věci považuji výstavbu nového obecního úřadu, pošty, knihovny, obřadní místnosti spolu s krásným náměstím. Dále také rozšíření kapacit v základní škole, mateřské škole a zavedení tzv. portálu občana, kde si mohou občané vyřídit svoje věci on-line. Máme také mobilní aplikaci, kde najdou občané vše potřebné.

Pro občany obce jste toho opravdu udělali mnoho. Co mohou naopak  očekávat návštěvníci Vaší obce, kteří k vám zavítají?

V nedávné době byla v rámci sdružení obcí „Časnýř“ vybudována podél řeky Svitavy cyklostezka Bílovice nad Svitavou-Brno-Obřany, která je cyklisty hojně využívána. K  občerstvení slouží několik restaurací, v létě s příjemným venkovním posezením. V letním období se mohou návštěvníci rekreovat také ve dvou rozsáhlých chatových oblastech…

V úvodu rozhovoru jste zmínil, že jste ke své činnosti starosty musel získat potřebné informace a zkušenosti. Kde jste je především získal?

Spoustu informací jsem čerpal z konferencí a seminářů, dále od dlouholetých kolegů starostů, a také na vysoké škole Cevro Institut v Praze.

Co Vám dalo studium na vysoké škole Cevro Institut a proč jste si vybral právě tuto vysokou školu?

Tuto vysokou školu jsem si vybral právě proto, že na ní vyučují nejen akademičtí pracovníci, ale i odborníci z praxe. Získal jsem tak nejen teoretické znalosti o správním právu, územní samosprávě a veřejné správě jako takové, ale také praktické zkušenosti z mnoha oborů veřejné správy. Současně jsem měl možnost nastudovat prostřednictvím doporučené literatury, ale i komunikací s pedagogy školy otázky, které jsem nezbytně potřeboval ke své práci.

V současné době došlo k výraznému omezení aktivit na území celého státu v souvislosti s virovou infekcí. Jak se tato opatření konkrétně dotkly činnosti Vaší obce? Máte v této situaci dostatečné informace ze strany odpovědných orgánů?

Mám pocit, že zde byl zpočátku poměrný chaos, který vytvářeli vládní činitelé,  ministři… Vypadá to, že hodně improvizovali a snad neměli ani zpracovaný žádný krizový plán. Vzhledem k malému počtu informací ze strany státu, kraje a našeho ORP jsem v březnu sám svolal krizový štáb Bílovic nad Svitavou, který byl sestaven z radních a odborníků z oboru zdravotnictví, práva a sociálních služeb. Domluvili jsme se, jak budeme postupovat.

Jakým způsobem Vaše opatření přijali občané obce, jak jim pomáháte a jak jsou informováni?

Občané přijali opatření bez větších potíží. Informovali jsme je prostřednictvím našich informačních kanálů – televize, webové stránky, facebook, mobilní aplikace.

Jaké máte další plány do budoucna – jak zlepšit a zpříjemnit život v obci?

Máme rozděláno spoustu dotačních titulů – mezi ty velké patří např. parkoviště P+R u autobusového terminálu, nový dům služeb, nová hasičská stanice a chystáme územní studii Mlýnského ostrova, kde by mělo vzniknout sportovně-kulturní centrum. Tento rok ještě v obci chystáme vybudování úsekového měření na ulici Obřanská, kde potřebujeme z hlediska bezpečnosti usměrnit řidiče. Máme také podané dotace na multifunkční hřiště ve vnitrobloku školy, pump-trackové hřiště a také na Bílovickou rozhlednu. 

Jaká problematika je u Vás nyní aktuální?

Nyní řešíme elektronizaci veřejné správy, kde dokončujeme portál občana, dále zavedení systému door-to-door svozu tříděných odpadů a výběrové řízení na dodavatele nového komunálního vozidla. Jednám také s Jihomoravským krajem ohledně rekonstrukce průtahu obcí.

Zdroj: Epravo