Vážení kolegové, registrovaní příznivci a členové hnutí STAN, dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s naším projektem, který jsem inicioval a jsem jeho garantem v regionálním měřítku Jihomoravského kraje.

S T A N DONÁTOŘI Tišnovsko se ZASTANou slabých!!

Ve vyspělých společnostech je zvykem, že silní pomáhají slabým. Jednou z forem nezištné pomoci je donátorství. Donátor je jedinec, nebo organizace, která daruje své peníze nebo jiné prostředky pro určité veřejně prospěšné účely. STAN DONÁTOŘI Tišnovsko podporují svými dary veřejně potřebné aktivity zaměřené jak na jednotlivce, tak na skupiny spoluobčanů.

Moje profese zdravotníka je přímo zavazující k tomu, abych byl tím, kdo pomáhá druhým a bez ohledu na vlastní potřeby podporuje slabé a sociálně nebo ekonomicky znevýhodněné jedince. Z tohoto důvodu jsem si kladl otázku „Jak pomáhat druhým?“ a inicioval jsem v naší struktuře STAN Tišnovsko dobrovolnou a dobročinnou pomoc, která směřovala nejprve k jednotlivcům a následně k větší skupině našich spoluobčanů. Abychom této činnosti dali jakýsi formální rámec a kopírovali hodnoty hnutí STAN, vznikl neziskový a zcela spontánní projekt, který dnes nese název S T A N DONÁTOŘI Tišnovsko a má svoje specifické logo, pod kterým velmi seriózním způsobem reprezentujeme nejenom sebe, ale především humánní základy programu hnutí STAN. Kromě loga, označení na tričku, které nás odlišuje od ostatních dárců, a které marketingově podporuje hnutí STAN, zaměřili jsme svoje PR na sociální sítě a Crowdfundingovou činnost lokálního typu.

Na co se S T A N DONÁTOŘI Tišnovsko zaměřují:

  • nefinanční, věcné dary

  • pracovní pomoc (různé formy nefinanční výpomoci v rámci společenských akcí bez nároku na honorář nebo odměnu)

  • konzultace a poradenství (bezplatná služba, která je zaměřená na pomoc při řešení životních situací v sociálních, právních, ekonomických otázkách, v otázkách vzdělávání a dalších aspektech lidského života, se kterými si naši občané neví rady)

Konkrétní příklady:

  • poskytnutí několika palet palivového dřeva samoživitelce v lokalitě Tišnov,

  • dárky ze včelího vosku lékařům a zdravotním sestrám jako poděkování za práci v těžkých podmínkách COVIDu-19,

  • dubové sazeničky poskytnuté pro výsadbu postižených částí lesa,

  • potravinové dary věnované sbírce do potravinové banky

  • poradenství v oblasti Hard Skills a Softskills (z důvodu vysokého počtu realizovaných služeb tohoto typu a GDPR nařízení, zde neuvádíme konkrétní jména a případy našich činností).

Zatímco v zahraničí je donátorství zcela obvyklou formou sociální pomoci a je rozšířená dokonce ve formě veřejných sbírek, v naší zemi tato kultura donátorství doposud nenašla svoje rozšířené uplatnění. Také tato skutečnost je důvodem, proč jsme se v Tišnově rozhodli pro formu bezplatného donátorství věcí a služeb.

Díky činnosti S T A N DONÁTORŮ Tišnovsko a díky nadšení našich registrovaných příznivců a členů, kteří svoji zkušenost s dobrým pocitem z nezištné pomoci dárcovství přenáší na svoje známé, kamarády, rodinné příslušníky a přátele, máme tendenci rozšiřovat řady přívrženců, S T A N DONÁTORŮ.

Jsme si vědomi, že jde o nelehký úkol a zároveň jsme přesvědčeni, že pokud donátorství nezahájíme my, kteří zastupujeme dobré jméno a ideály hnutí STAN, nebudou mít naši následovníci na co navázat.

Rozhodně se cítíme natolik silní, že si můžeme dovolit podporovat slabé a potřebné…

Pevně věříme v ideály pomoci druhým lidem a děkujeme každému, včetně Vás, že nás jakýmkoliv způsobem podporujete.

Mgr. Josef Flek

T A N DONÁTOR Tišnovsko

Zdroj: Článek vytvořil dne 06.01.2020: PhDr. Mgr. Dušan Kalášek©, Mgr. Josef Flek©