Starosta Drago Sukalovský (STAN) zakoupil přístroj na testování přítomnosti viru Covid-19 ve výtěru z nosohltanu. Jde o Ichromu II jihokorejské výroby, který používá tzv. antigenní testy. Podle zjištění studie, kterou provedla v Brně na výstavišti společnost Podané ruce na vzorku 96 osob, je celková správnost výsledků testu téměř 98 %. Z celého vzorku pouze u 2 testovaných vykázal antigenní test falešně negativní výsledek.

„Průběžně testujeme zaměstnance radnice a sociálních služeb, učitele a další osoby, především ty, které přicházejí do styku s klienty či dětmi. Testování je dobrovolné a bude se opakovat. Potěšitelné je třeba to, že mezi zaměstnanci sociálních služeb (terénní péče, kuchařky atd.) byly dosud všechny testy negativní,“ říká starosta Drago Sukalovský.

Přístroj lze využít i pro diagnostiku jiných onemocnění, např. žloutenky, bude se tedy dát využívat pro prevenci u rizikových skupin i po odeznění epidemie Covid-19.