V pondělí 22. června 2020 byly ve Vile Löw-Beer slavnostně vyhlášeny výsledky letošního třináctého ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019“. Ocenění majitelům vítězných památek předal radní pro oblast kultury Tomáš Soukal spolu s náměstkem hejtmana Martinem Malečkem.

Cílem Jihomoravského kraje a celé soutěže je motivovat vlastníky památek k jejich citlivé rekonstrukci nebo obnově. „Jižní Moravu navštěvují každoročně statisíce turistů. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoct jejich vlastníkům při jejich obnově,“ řekl radní JMK pro oblast kultury Tomáš Soukal. Do soutěže bylo možné přihlásit registrované kulturní památky, jejichž celková obnova, popřípadě obnova ucelené části areálu, byla dokončena během roku 2019. Soutěžilo se jako již tradičně ve třech kategoriích. Kategorie velké stavby, tedy hrady, zámky, kostely a jiné památkově chráněné budovy a areály je dotována odměnou 150 tisíc korun pro vítěze a 100 tisíc korun za druhé místo.

Kategorie díla výtvarného umění, obrazy, sochy, nástěnné malby a další, při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování, nabízí 70 tisíc korun pro vítěze a 40 tisíc korun za druhé místo, a nakonec drobné stavby, kapličky, boží muka, poklony a podobné stavby, kde na vítěze čeká 50 tisíc korun a pro druhého v pořadí 10 tisíc korun. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodla stejně jako v loňském roce odborná komise soutěže složená ze zástupců JMK, Národního památkového ústavu, Moravského zemského muzea, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nositelů titulu Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji, Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a Katedry architektury VUT v Brně.

Od 16. března do 31. března 2020 bylo také možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv ve speciální kategorii „Cena veřejnosti“, kde je s vítězstvím spojena odměna ve výši 60 tisíc korun. Celkem bylo letos nominováno 40 kulturních památek, do soutěžního klání jich bylo komisí soutěže vybráno 39. Jejich přehled a výsledky hlasování jsou zveřejněny pod tímto odkazem https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ . „Komise soutěže také navrhla Radě Jihomoravského kraje udělit zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun a titul „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“ panu Romanu Muroňovi ze Žarošic jako osobnosti Jihomoravského kraje, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ dodal radní Soukal.

Výsledky soutěže

Velké stavby

1. místo celková obnova větrného mlýna v Kuželově NKP, vlastník: Technické muzeum v Brně;

2. místo celková obnova a vybudování minipivovaru v bývalých konírnách kláštera Porta Coeli NKP, vlastník: Cisterciácké opatství Porta Coeli v Předklášteří

Díla výtvarného umění

1. místo restaurování sochy Panny Marie zvané Vinařská, vlastník: Římskokatolická farnost Kyjov;

2. místo oltář sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jeronýma, vlastník: Římskokatolická farnost Křetín.

Drobné stavby

1. místo karner sv. Ondřeje, vlastník: Městys Vranov nad Dyjí;

2. místo boží muka v Příměticích, vlastník: obec Hluboké Mašůvky

Cena veřejnosti

celková obnova kostela Nejsvětější Trojice, vlastník: Římskokatolická farnost Žatčany.
Titul „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“ za rok 2019 získává pan Roman Muroň ze Žarošic

Autor: Jakub Krainer