Vážení občané,

všichni jsme epidemií a vládními nařízeními unaveni a frustrováni. Ještě večer jsem pročítal vyhlášení nouzového stavu, všechna opatření, nařízení, omezení. Rozhodl jsem se jednat minimálně tak, jak mohu ze své pozice a oslovil jsem všechny kolegy starosty z okresu Brno-venkov, ať podepíší moji výzvu Vládě ČR. Vláda vůbec ve svých rozhodnutích o omezení pohybu totiž nereflektuje fungování okresů Brno-venkov a Brno-město a jejich organické propojení. Vím, že je jen to malá kapka v tomto velkém moři, ale minimálně o toto bych Vám rád ulehčil život.

I pokud se kolegové nepřidají (ale už se přidávají, viz první podpisy kolegů), v pondělí odešlu datovou schránkou tuto výzvu a věřím, že to bude za vás všechny, občany naší obce.
Váš starosta, Martin Habáň

My, níže podepsaní starostové obcí okresu Brno-venkov,

vyzýváme tímto Vládu České republiky, aby změnila Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021, č. 216 o přijetí krizového opatření, kterým se zakazuje všem osobám opustit území okresu na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště mimo dané výjimky a to tak, že v tomto krizovém opatření zmíní výjimku pohybu osob mezi okresy Brno-město a Brno-venkov. Tyto dva okresy představují organicky propojené společenství a pokud by se měla dodržet předepsaná krizová opatření, dojde k paralýze okresu Brno-venkov včetně zajišťování každodenních potřeb obyvatelstva. Zvláště malé obce kolem Brna mnohdy nemají své prodejny potravin, je nutno nakupovat v okrese Brno-město a naopak některé z prodejen, které jsou využívány občany Brna-města leží v okrese Brno-venkov (např. část obchodní zóna Modřice). Z důvodu lepší dostupnosti pro občany má například Městský úřad Šlapanice, obec s rozšířenou působností zajišťující správu 40 obcí okresu Brno-venkov, své pracoviště v Brně. Tedy mimo hranice okresu Brno-venkov, což opět situaci pro občany těchto obcí zbytečně komplikuje.
Chápeme, že opatření Vlády České republiky směřují ke snížení mobility obyvatelstva a snahy snížit riziko šíření epidemie, není však dle našeho názoru možné tímto usnesením absolutně paralyzovat chod jednoho z okresů České republiky, tedy okresu Brno-venkov.

Věříme, že naše žádost bude vyslyšena a vládní opatření bude co nejdříve upraveno.

Podepsaní starostové
Mgr. Martin Habáň, starosta obce Březina
Ing. Eduard Levý, starosta obce Babice nad Svitavou
Mgr. Matěj Rádsetoulal, místostarosta obec Ochoz u Brna
Bc. Helena Kadlečíková, starostka obce Moravany
Milan Blahák, starosta obce Kovalovice
Jan Symon, starosta obce Ostopovice
Ing. Tomáš Hájek, starosta městyse Ostrovačice
Bc. Leopold Mohyla, starosta obce Hajany
Ing.Barbora Švehlová, starostka obce Mokrá-Horákov
František Kroutil, starosta obce Telnice

Zdroj: Mgr. Martin Habáň, starosta Březiny